TECCO SLOVAKIA, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TECCO SLOVAKIA, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TECCO SLOVAKIA, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Hana Baričičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2004
Vzťahy Hana Baričičová ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.04.2004 - 02.07.2004
   Člen dozorného orgánu   23.04.2004 - 23.07.2004

Rudolf Čížik

Vzťahy Rudolf Čížik ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Predstaventvo   23.04.2004 - 02.07.2004
   Predstaventvo   23.04.2004 - 23.07.2004

Martina Čverčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2004
Vzťahy Martina Čverčková ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.04.2004 - 02.07.2004
   Člen dozorného orgánu   23.04.2004 - 23.07.2004

Štefan Farkaš

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2004
Vzťahy Štefan Farkaš ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Predstaventvo   23.04.2004 - 23.07.2004
   Predstaventvo   23.04.2004 - 02.07.2004

Martin Liptaj

Vzťah Martin Liptaj ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Predstaventvo   02.07.2004 - stále trvá

Tamara Timofeevna Lysenko

Vzťah Tamara Timofeevna Lysenko ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.2004 - stále trvá

Peter Pazmány

Vzťah Peter Pazmány ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.2004 - stále trvá

Richard Petőcz

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2004
Vzťahy Richard Petőcz ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.04.2004 - 23.07.2004
   Člen dozorného orgánu   23.04.2004 - 02.07.2004

Alexander Pistovčák

Vzťahy Alexander Pistovčák ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Predstaventvo   23.04.2004 - 23.07.2004
   Predstaventvo   23.04.2004 - 02.07.2004

Peter Planý

Vzťah Peter Planý ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Predstaventvo   02.07.2004 - stále trvá

Ivan Propper

Vzťah Ivan Propper ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.2004 - stále trvá

Alexander Rukhlyada

Vzťah Alexander Rukhlyada ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.2004 - stále trvá

Pavel Šuťák

Vzťah Pavel Šuťák ku TECCO SLOVAKIA, a.s.
   Predstaventvo   02.07.2004 - stále trvá