ABAS SR Management s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAS SR Management s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAS SR Management s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABAS IPS Management s.r.o.

Vzťah ABAS SR Management s. r. o. ku ABAS IPS Management s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.10.2007 - stále trvá

Mgr. Marcel Biznár

Vzťah Mgr. Marcel Biznár ku ABAS SR Management s. r. o.
   Konateľ   01.02.2017 - stále trvá

EURODETEKTEI, s.r.o.

Vzťah ABAS SR Management s. r. o. ku EURODETEKTEI, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.04.2004 - 11.10.2007

Farmácia Security spol. s r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 18.09.2013
Vzťah ABAS SR Management s. r. o. ku Farmácia Security spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.08.2010 - 17.09.2013

JUDr. Dalibor Gettler

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.2017
Vzťahy JUDr. Dalibor Gettler ku ABAS SR Management s. r. o.
   Konateľ   26.01.2016 - 16.03.2017
   Konateľ   26.01.2016 - 09.03.2017

JUDr. Jozef Harakaľ

Vzťahy JUDr. Jozef Harakaľ ku ABAS SR Management s. r. o.
   Konateľ   31.08.2014 - 26.01.2016
   Konateľ   31.08.2014 - 10.02.2016

Ľudovít Makó

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.09.2014
Vzťahy Ľudovít Makó ku ABAS SR Management s. r. o.
   Konateľ   15.07.2007 - 30.10.2008
   Konateľ   15.07.2007 - 12.09.2008
   Konateľ   08.09.2011 - 19.09.2014
   Konateľ   08.09.2011 - 31.08.2014

Vladimíra Popardowská

Vzťah Vladimíra Popardowská ku ABAS SR Management s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.04.2004 - stále trvá

Ivo Popardowski

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.10.2007
Vzťahy Ivo Popardowski ku ABAS SR Management s. r. o.
   Konateľ   21.04.2004 - 15.07.2007
   Konateľ   21.04.2004 - 11.10.2007

Boris Reken

Vzťahy Boris Reken ku ABAS SR Management s. r. o.
   Konateľ   12.09.2008 - 08.09.2011
   Konateľ   12.09.2008 - 13.10.2011