INTERCOM Development s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má INTERCOM Development s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má INTERCOM Development s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Greenlight Development, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 15.04.2015
IČO:  36 609 561
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  11 subjektov
Vzťah INTERCOM Development s.r.o. ku Greenlight Development, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.10.2007 - 14.04.2015

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku INTERCOM Development s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.12.2005 - 17.10.2007

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku INTERCOM Development s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.10.2007 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku INTERCOM Development s.r.o.
   Konateľ   28.10.2008 - stále trvá

Ing. Katarína Lešická

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2009
Vzťahy Ing. Katarína Lešická ku INTERCOM Development s.r.o.
   Konateľ   15.11.2005 - 17.10.2007
   Konateľ   15.11.2005 - 27.09.2007

Dr. Milan Maštena

Vzťahy Dr. Milan Maštena ku INTERCOM Development s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.09.2003 - 15.08.2012
   Konateľ   22.09.2003 - 22.02.2012
   Konateľ   22.09.2003 - 15.08.2012

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku INTERCOM Development s.r.o.
   Konateľ   27.09.2007 - stále trvá