Aariadne Solutions, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Aariadne Solutions, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Aariadne Solutions, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jozef Kejst

Vzťah Ing. Jozef Kejst ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.2015 - stále trvá

Peter Kočalka

Vzťahy Peter Kočalka ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Konateľ   30.07.2003 - 15.11.2004
   Konateľ   30.07.2003 - 28.10.2004

Filip Sakáloš

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.10.2014
Vzťahy Filip Sakáloš ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Konateľ   31.01.2013 - 30.10.2014
   Konateľ   31.01.2013 - 10.09.2014

Ing. Jozef Sakáloš

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.10.2014
Vzťahy Ing. Jozef Sakáloš ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Konateľ   28.10.2004 - 30.10.2014
   Konateľ   28.10.2004 - 10.09.2014

Ing. Jozef Sakáloš

Vzťahy Ing. Jozef Sakáloš ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.07.2003 - stále trvá
   Konateľ   10.09.2014 - stále trvá

Filip Sakáloš

Vzťahy Filip Sakáloš ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Konateľ   10.09.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.2015 - stále trvá

Pavol Timko

Vzťahy Pavol Timko ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Konateľ   28.10.2004 - 11.02.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.07.2003 - 24.03.2015
   Konateľ   28.10.2004 - 24.03.2015

Ing. Monika Timková

Vzťah Ing. Monika Timková ku Aariadne Solutions, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.2015 - stále trvá