OpenSubsystems, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OpenSubsystems, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OpenSubsystems, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

James F. Aubuchon

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.09.2004
Vzťahy James F. Aubuchon ku OpenSubsystems, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2004 - 14.09.2004
   Konateľ   19.12.2003 - 12.07.2004
   Konateľ   19.12.2003 - 14.09.2004

Ing. Miroslav Halás

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.2008
Vzťahy Ing. Miroslav Halás ku OpenSubsystems, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2004 - 10.12.2008
   Konateľ   19.12.2003 - 10.12.2008

Viera Halásová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2017
Vzťahy Viera Halásová ku OpenSubsystems, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.2003 - 27.05.2004
   Likvidátor   01.05.2008 - 28.06.2017
   Likvidátor   01.05.2008 - 11.12.2008
   Konateľ   26.06.2003 - 10.12.2008