Trifex Finance a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Trifex Finance a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Trifex Finance a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku Trifex Finance a.s.
   Predstaventvo   21.05.2003 - stále trvá

Andrej Kasana

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2004
Vzťahy Andrej Kasana ku Trifex Finance a.s.
   Predstaventvo   21.05.2003 - 19.04.2004
   Predstaventvo   21.05.2003 - 14.06.2004

Martin Liptaj

Vzťah Martin Liptaj ku Trifex Finance a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2004 - stále trvá

Marián Liškaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2004
Vzťah Marián Liškaj ku Trifex Finance a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.05.2003 - 14.06.2004

Marián Liškay

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2009
Vzťah Marián Liškay ku Trifex Finance a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.05.2003 - 19.04.2004

Richard Majza

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2011
Vzťahy Richard Majza ku Trifex Finance a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2004 - 27.02.2005
   Člen dozorného orgánu   19.04.2004 - 12.12.2011

Alexander Pistovčák

Vzťah Alexander Pistovčák ku Trifex Finance a.s.
   Predstaventvo   21.05.2003 - stále trvá

Ivan Propper

Vzťah Ivan Propper ku Trifex Finance a.s.
   Predstaventvo   19.04.2004 - stále trvá

Tibor Šimoni

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2004
Vzťahy Tibor Šimoni ku Trifex Finance a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.05.2003 - 14.06.2004
   Člen dozorného orgánu   21.05.2003 - 19.04.2004

Roman Skušek

Vzťah Roman Skušek ku Trifex Finance a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.05.2003 - stále trvá