Trifex Group a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Trifex Group a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Trifex Group a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku Trifex Group a.s.
   Predstaventvo   13.05.2003 - stále trvá

Andrej Kasana

Vzťahy Andrej Kasana ku Trifex Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.02.2005 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 19.04.2004
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 21.05.2004

Martin Liptaj

Vzťahy Martin Liptaj ku Trifex Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2004 - stále trvá
   Predstaventvo   13.05.2003 - 19.04.2004
   Predstaventvo   13.05.2003 - 21.05.2004

Marián Liškay

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2009
Vzťahy Marián Liškay ku Trifex Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 19.04.2004
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 21.05.2004

Richard Majza

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2011
Vzťahy Richard Majza ku Trifex Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2004 - 24.02.2005
   Člen dozorného orgánu   19.04.2004 - 06.06.2005

Alexander Pistovčák

Vzťah Alexander Pistovčák ku Trifex Group a.s.
   Predstaventvo   19.04.2004 - stále trvá

Ivan Propper

Vzťah Ivan Propper ku Trifex Group a.s.
   Predstaventvo   19.04.2004 - stále trvá

Tibor Šimoni

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2004
Vzťahy Tibor Šimoni ku Trifex Group a.s.
   Predstaventvo   13.05.2003 - 19.04.2004
   Predstaventvo   13.05.2003 - 21.05.2004

Roman Skušek

Vzťah Roman Skušek ku Trifex Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - stále trvá