ABC Europe s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Europe s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Europe s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Michael Bacon

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.04.2014
Vzťahy Michael Bacon ku ABC Europe s. r. o.
   Konateľ   02.08.2004 - 24.04.2014
   Konateľ   02.08.2004 - 03.04.2014

GSM Partner, a.s.

IČO:  25 775 189
Adresa:  Sokolovská 95, Praha 8, 18600, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC Europe s. r. o. ku GSM Partner, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.01.2003 - 31.08.2004

OPP Holding s. r. o.

IČO:  43 904 866
Adresa:  Pekárska 14, Trnava, 917 01, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah ABC Europe s. r. o. ku OPP Holding s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.12.2007 - 14.04.2008

PMB Distribution s.r.o.

IČO:  36 697 214
Adresa:  Štúrova 13, Bratislava, 81000, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ABC Europe s. r. o. ku PMB Distribution s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.11.2006 - stále trvá

PMB Slovakia, s. r. o.

IČO:  36 698 458
Adresa:  Novonosická 503/5, Púchov, 02001, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah ABC Europe s. r. o. ku PMB Slovakia, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2006 - 13.02.2008

Ing. Anton Pobjecký

Vzťahy Ing. Anton Pobjecký ku ABC Europe s. r. o.
   Konateľ   12.06.2007 - 17.08.2009
   Konateľ   12.06.2007 - 21.09.2008

SLOVENSKE INVESTICIE CORPORATION

Vzťah ABC Europe s. r. o. ku SLOVENSKE INVESTICIE CORPORATION
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.06.2006 - stále trvá

Michal Stauch

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.08.2004
Vzťahy Michal Stauch ku ABC Europe s. r. o.
   Konateľ   20.01.2003 - 31.08.2004
   Konateľ   20.01.2003 - 02.08.2004

Petr Syrucek

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.08.2004
Vzťahy Petr Syrucek ku ABC Europe s. r. o.
   Konateľ   20.01.2003 - 31.08.2004
   Konateľ   20.01.2003 - 02.08.2004

TIMEX - Q, spol. s r.o.

IČO:  31 434 339
Adresa:  Štefánikova 49, Nitra, 94901, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah ABC Europe s. r. o. ku TIMEX - Q, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.01.2007 - stále trvá

UTILUX U.K. Limited

Vzťah ABC Europe s. r. o. ku UTILUX U.K. Limited
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.09.2004 - 16.06.2006