WIGRO TRADE CENTER a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má WIGRO TRADE CENTER a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má WIGRO TRADE CENTER a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Predstaventvo   24.03.2003 - stále trvá

Emília Balaníková

Vzťah Emília Balaníková ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2017 - stále trvá

Ing. Katarína Gallee

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťah Ing. Katarína Gallee ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2003 - 24.03.2003

Ing. Peter Kosek

Vzťahy Ing. Peter Kosek ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 26.05.2015
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 08.06.2015
   Predstaventvo   26.05.2015 - stále trvá
   Predstaventvo   14.01.2003 - 24.03.2003

Bc. Barbora Koseková

Vzťah Bc. Barbora Koseková ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2017 - stále trvá

Ing. Ladislav Lukáč

Vzťah Ing. Ladislav Lukáč ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2003 - 24.03.2003

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 01.07.2017
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 17.08.2017

Ing. Adriana Matysová

Vzťah Ing. Adriana Matysová ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 12.08.2009

Ing. Martina Obložinská

Vzťah Ing. Martina Obložinská ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2017 - stále trvá

Ing. Juraj Obložinský

Vzťahy Ing. Juraj Obložinský ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Predstaventvo   24.03.2003 - stále trvá
   Predstaventvo   14.01.2003 - 24.02.2003

Andrej Rozvadský

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.04.2006
Vzťahy Andrej Rozvadský ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 06.04.2006
   Člen dozorného orgánu   24.03.2003 - 02.03.2006
   Predstaventvo   14.01.2003 - 24.03.2003

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.06.2015
Vzťahy Ing. Juraj Široký ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Predstaventvo   24.03.2003 - 08.06.2015
   Predstaventvo   24.03.2003 - 26.05.2015

Ing. Mária Štureková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2017
Vzťahy Ing. Mária Štureková ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2006 - 01.07.2017
   Člen dozorného orgánu   02.03.2006 - 17.08.2017

Eva Valovičová

Vzťahy Eva Valovičová ku WIGRO TRADE CENTER a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.05.2015 - 01.07.2017
   Člen dozorného orgánu   26.05.2015 - 17.08.2017
   Člen dozorného orgánu   14.01.2003 - 24.03.2003