ABE, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABE, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABE, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivan Čiljak

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.12.2009
Vzťahy Ivan Čiljak ku ABE, s.r.o.
   Konateľ   06.12.2005 - 02.12.2009
   Konateľ   06.12.2005 - 19.11.2009

Ivan Čiljak

Vzťah Ivan Čiljak ku ABE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2005 - stále trvá

Edita Jakubcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2007
Vzťahy Edita Jakubcová ku ABE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2002 - 12.12.2005
   Konateľ   01.01.2003 - 12.12.2005
   Konateľ   01.01.2003 - 06.12.2005

Ing. Barbora Jiroušová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2005
Vzťahy Ing. Barbora Jiroušová ku ABE, s.r.o.
   Konateľ   01.01.2003 - 06.12.2005
   Konateľ   01.01.2003 - 12.12.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2002 - 12.12.2005

Ing. Adriana Martišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2005
Vzťahy Ing. Adriana Martišová ku ABE, s.r.o.
   Konateľ   01.01.2003 - 12.12.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2002 - 12.12.2005

Ing. Adriana Tomašovičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.01.2007
Vzťahy Ing. Adriana Tomašovičová ku ABE, s.r.o.
   Konateľ   01.01.2003 - 04.01.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2005 - 04.01.2007

Ing. Adriana Tomašovičová

Vzťah Ing. Adriana Tomašovičová ku ABE, s.r.o.
   Konateľ   01.01.2003 - stále trvá

Ing. Adriana Tomašovičová

Vzťah Ing. Adriana Tomašovičová ku ABE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2007 - stále trvá