Infinity relations a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Infinity relations a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Infinity relations a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku Infinity relations a.s.
   Predstaventvo   10.12.2002 - stále trvá

Ing. Radoslav Daniš

Vzťah Ing. Radoslav Daniš ku Infinity relations a.s.
   Predstaventvo   28.02.2007 - stále trvá

Andrej Kasana

Vzťahy Andrej Kasana ku Infinity relations a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.12.2002 - 25.06.2007
   Člen dozorného orgánu   10.12.2002 - 28.02.2007

Zuzana Mišíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2007
Vzťahy Zuzana Mišíková ku Infinity relations a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.12.2002 - 28.02.2007
   Člen dozorného orgánu   10.12.2002 - 25.06.2007

Eva Mišíková

Vzťah Eva Mišíková ku Infinity relations a.s.
   Predstaventvo   10.12.2002 - stále trvá

Roman Skušek

Vzťahy Roman Skušek ku Infinity relations a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.12.2002 - 28.02.2007
   Člen dozorného orgánu   10.12.2002 - 25.06.2007

Veronika Tahotná

Vzťah Veronika Tahotná ku Infinity relations a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2007 - stále trvá

Ing. Pavel Václav

Vzťah Ing. Pavel Václav ku Infinity relations a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2007 - stále trvá

Zuzana Vavrušová

Vzťahy Zuzana Vavrušová ku Infinity relations a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2007 - stále trvá
   Predstaventvo   10.12.2002 - 28.02.2007
   Predstaventvo   10.12.2002 - 25.06.2007