HC SLOVAN Bratislava, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HC SLOVAN Bratislava, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HC SLOVAN Bratislava, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Eric Assimakopoulos

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2012
Vzťahy Eric Assimakopoulos ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   06.04.2006 - 19.07.2012
   Predstaventvo   30.06.2009 - 04.07.2012
   Predstaventvo   06.04.2006 - 23.09.2009

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.07.2002 - 25.04.2006
   Člen dozorného orgánu   24.07.2002 - 06.04.2006

Blue Sapphire, s. r. o.

IČO:  45 296 464
Adresa:  Odbojárov 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah HC SLOVAN Bratislava, a.s. ku Blue Sapphire, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.12.2009 - 12.12.2013

Ing. Ján Bukovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2012
Vzťahy Ing. Ján Bukovský ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.2009 - 04.07.2012
   Člen dozorného orgánu   30.06.2009 - 19.07.2012

Ing. Pavol Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2013
Vzťahy Ing. Pavol Hollý ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.07.2002 - 04.09.2013
   Člen dozorného orgánu   30.06.2009 - 19.07.2012
   Člen dozorného orgánu   24.07.2002 - 23.09.2009
   Člen dozorného orgánu   04.07.2012 - 07.10.2013

Maroš Krajči

Vzťahy Maroš Krajči ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   24.07.2002 - 10.05.2017
   Predstaventvo   04.07.2012 - 29.09.2015
   Predstaventvo   05.07.2015 - 19.05.2017
   Predstaventvo   30.06.2009 - 19.07.2012
   Predstaventvo   24.07.2002 - 23.09.2009
   Predstaventvo   24.07.2002 - 23.09.2004

Ing. Miroslav Králik

Vzťahy Ing. Miroslav Králik ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   24.07.2002 - 22.06.2004
   Predstaventvo   24.07.2002 - 19.05.2004

Ing. Ľubomír Lenár

Vzťahy Ing. Ľubomír Lenár ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   24.07.2002 - 23.11.2011
   Predstaventvo   30.06.2009 - 04.10.2011

Ing. Ľubomír Lenár

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.09.2009
Vzťah Ing. Ľubomír Lenár ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   24.07.2002 - 23.09.2009

Martin Ryba

Vzťahy Martin Ryba ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.09.2013 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   04.09.2013 - 29.11.2016

Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.11.2011
Vzťahy Juraj Široký ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.07.2002 - 23.11.2011
   Člen dozorného orgánu   30.06.2009 - 04.10.2011
   Člen dozorného orgánu   24.07.2002 - 23.09.2009

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťahy Mgr. Juraj Široký, , MBA ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   04.07.2012 - 19.05.2017
   Predstaventvo   04.07.2012 - 29.09.2015
   Predstaventvo   05.07.2015 - stále trvá
   Predstaventvo   10.05.2017 - stále trvá

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   04.07.2012 - 19.05.2017
   Predstaventvo   05.07.2015 - stále trvá
   Predstaventvo   10.05.2017 - stále trvá
   Predstaventvo   04.07.2012 - 29.09.2015

Mgr. Juraj Široký, , MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2012
Vzťahy Mgr. Juraj Široký, , MBA ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   04.10.2011 - 19.07.2012
   Predstaventvo   04.10.2011 - 04.07.2012

SLOVAN BRAND, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 16.04.2008
IČO:  36 811 572
Adresa:  Odbojárov 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah HC SLOVAN Bratislava, a.s. ku SLOVAN BRAND, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2007 - 15.04.2008

SLOVAN MARKETING, s. r. o.

IČO:  46 993 479
Adresa:  Odbojárov 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah HC SLOVAN Bratislava, a.s. ku SLOVAN MARKETING, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2013 - stále trvá

Ing. Jozef Šnegoň

Vzťahy Ing. Jozef Šnegoň ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.07.2012 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   04.07.2012 - 29.09.2015

Ing. Jozef Snegoň

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2013
Vzťah Ing. Jozef Snegoň ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.07.2012 - 07.10.2013

Oldřich Štefl

Vzťahy Oldřich Štefl ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.10.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   04.07.2012 - 29.09.2015
   Člen dozorného orgánu   04.10.2011 - 19.07.2012

TP SLOVAN, s.r.o.

Vzťah HC SLOVAN Bratislava, a.s. ku TP SLOVAN, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.10.2005 - 15.12.2010

JUDr. Peter Viglaský

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2017
Vzťahy JUDr. Peter Viglaský ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.04.2006 - 23.09.2009
   Člen dozorného orgánu   06.04.2006 - 30.06.2009

Ing. Patrik Ziman

Vzťah Ing. Patrik Ziman ku HC SLOVAN Bratislava, a.s.
   Predstaventvo   07.11.2017 - stále trvá