ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Akcionár:

IČO:  neznáme
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. ku Akcionár:
   Predstaventvo   09.04.2002 - 21.07.2004

Lucia Barteková

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťahy Lucia Barteková ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.05.2008 - 23.03.2015
   Člen dozorného orgánu   30.05.2008 - 23.04.2015
   Predstaventvo   19.10.2007 - 30.05.2008
   Predstaventvo   19.10.2007 - 20.06.2008

Ľudovít Černák

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.05.2013
Vzťahy Ľudovít Černák ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.10.2007 - 30.05.2008
   Člen dozorného orgánu   19.10.2007 - 20.06.2008
   Predstaventvo   01.02.2005 - 08.11.2007
   Predstaventvo   01.02.2005 - 19.10.2007

Filip Černák

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2008
Vzťahy Filip Černák ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2005 - 30.05.2008
   Člen dozorného orgánu   01.02.2005 - 20.06.2008

Ľudovít Černák

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2007
Vzťah Ľudovít Černák ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Jediný akcionár a.s.   02.03.2007 - 04.12.2007

Ing. Ľudovít Černák, , CSc.

Vzťahy Ing. Ľudovít Černák, , CSc. ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   01.02.2005 - 20.06.2008
   Predstaventvo   01.02.2005 - 30.05.2008

Ing. Eugen Cirák

Vzťahy Ing. Eugen Cirák ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   12.07.2004 - 01.02.2005
   Predstaventvo   12.07.2004 - 16.02.2005

Roman Dubeň

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2016
Vzťahy Roman Dubeň ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.2003 - 01.02.2005
   Člen dozorného orgánu   03.09.2003 - 16.02.2005
   Predstaventvo   09.04.2002 - 04.09.2003

Baltazár Dubeň

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.09.2003
Vzťah Baltazár Dubeň ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.04.2002 - 03.09.2003

Viliam Fischer

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2003
Vzťah Viliam Fischer ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   09.04.2002 - 04.09.2003

Ing. Peter Goga

Vzťahy Ing. Peter Goga ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2005 - 19.10.2007
   Člen dozorného orgánu   01.02.2005 - 08.11.2007

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.2015 - stále trvá

Ing. Mgr. Gabriel Herbrik

Vzťahy Ing. Mgr. Gabriel Herbrik ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   30.05.2008 - 23.04.2015
   Predstaventvo   08.08.2008 - 23.03.2015
   Predstaventvo   30.05.2008 - 26.08.2008

Josef Hloušek

Vzťahy Josef Hloušek ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.04.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   14.04.2010 - 23.04.2015

Ľudovít Hudek

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2004
Vzťahy Ľudovít Hudek ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   07.05.2002 - 12.07.2004
   Predstaventvo   07.05.2002 - 21.07.2004

Rudolf Janček

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2003
Vzťah Rudolf Janček ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   09.04.2002 - 04.09.2003

Ing. Rudolf Kabatiar

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.2005
Vzťahy Ing. Rudolf Kabatiar ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   12.07.2004 - 16.02.2005
   Predstaventvo   12.07.2004 - 01.02.2005

Lucia Kabátová Brunáriová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2008
Vzťahy Lucia Kabátová Brunáriová ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   19.10.2007 - 30.05.2008
   Predstaventvo   19.10.2007 - 20.06.2008

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   08.08.2008 - 12.05.2010
   Predstaventvo   08.08.2008 - 23.04.2015
   Predstaventvo   08.08.2008 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   14.04.2010 - stále trvá
   Predstaventvo   14.04.2010 - 23.04.2015

Ing. Richard Kohút

Vzťah Ing. Richard Kohút ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   23.03.2015 - stále trvá

Ing. Jozef Kollár

Vzťahy Ing. Jozef Kollár ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2005 - 19.10.2007
   Člen dozorného orgánu   01.02.2005 - 08.11.2007

Miroslav Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.2005
Vzťahy Miroslav Králik ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.2003 - 01.02.2005
   Člen dozorného orgánu   03.09.2003 - 16.02.2005

Ing. Vojtech Miklós

Vzťahy Ing. Vojtech Miklós ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.04.2010 - 23.03.2015
   Člen dozorného orgánu   14.04.2010 - 23.04.2015
   Predstaventvo   30.05.2008 - 14.04.2010
   Predstaventvo   30.05.2008 - 12.05.2010

Judita Miklošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2010
Vzťahy Judita Miklošová ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.05.2008 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   30.05.2008 - 12.05.2010

Judita Miklósová

Vzťah Judita Miklósová ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.2015 - stále trvá

Národný futbalový štadión, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2016
IČO:  36 664 197
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   18.09.2015 - 31.12.2015

NFŠ, a. s.

IČO:  50 110 055
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. ku NFŠ, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   01.01.2016 - stále trvá

Boris Šimonič

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2010
Vzťahy Boris Šimonič ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.05.2008 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   30.05.2008 - 12.05.2010

Sportfin s.r.o.

IČO:  35 887 745
Adresa:  Buková 8, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  11 subjektov
Vzťah ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. ku Sportfin s.r.o.
   Jediný akcionár a.s.   17.02.2005 - 01.03.2007

Športový klub SLOVAN BRATISLAVA - FUTBAL, registrovaný na MV SR pod. č. VVS/1-909/90-89

Vzťah ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. ku Športový klub SLOVAN BRATISLAVA - FUTBAL, registrovaný na MV SR pod. č. VVS/1-909/90-89
   Jediný akcionár a.s.   22.07.2004 - 16.02.2005

Športový klub SLOVAN BRATISLAVA - FUTBAL, registrovaný na MV SR pod.č. VVS/1-909/90-89

Vzťah ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. ku Športový klub SLOVAN BRATISLAVA - FUTBAL, registrovaný na MV SR pod.č. VVS/1-909/90-89
   Predstaventvo   09.04.2002 - 21.07.2004

Ján Stanovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.2005
Vzťahy Ján Stanovský ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.2003 - 01.02.2005
   Člen dozorného orgánu   03.09.2003 - 16.02.2005
   Predstaventvo   07.05.2002 - 04.09.2003

JUDr. Ján Švehlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2008
Vzťahy JUDr. Ján Švehlík ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.10.2007 - 30.05.2008
   Člen dozorného orgánu   19.10.2007 - 20.06.2008

Ján Švehlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.2007
Vzťahy Ján Švehlík ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   01.02.2005 - 08.11.2007
   Predstaventvo   01.02.2005 - 19.10.2007

Jozef Svoboda

Vzťah Jozef Svoboda ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.04.2002 - 03.09.2003

Ing. Mikuláš Tarči

Vzťahy Ing. Mikuláš Tarči ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   30.05.2008 - 08.08.2008
   Predstaventvo   30.05.2008 - 26.08.2008

Miluláš Tarči

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2004
Vzťahy Miluláš Tarči ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   09.01.2004 - 12.07.2004
   Predstaventvo   09.01.2004 - 21.07.2004

Milan Valašik

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.09.2003
Vzťah Milan Valašik ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.04.2002 - 03.09.2003

Ing. Peter Zajasenský

Vzťahy Ing. Peter Zajasenský ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Predstaventvo   04.09.2003 - 12.07.2004
   Predstaventvo   04.09.2003 - 21.07.2004