DEVELOPMENT.SK, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DEVELOPMENT.SK, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DEVELOPMENT.SK, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   20.01.2011 - stále trvá
   Konateľ   06.03.2006 - 11.08.2009
   Konateľ   06.03.2006 - 23.07.2009

Ing. Vladimír Balaník

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.04.2006
Vzťah Ing. Vladimír Balaník ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   06.03.2006 - 12.04.2006

FINASIST, a.s.

Vzťah DEVELOPMENT.SK, s. r. o. ku FINASIST, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2004 - stále trvá

RNDr. Ján Kato

Vzťahy RNDr. Ján Kato ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   10.11.2003 - 02.05.2007
   Konateľ   10.11.2003 - 25.04.2007

RNDr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2014
Vzťah RNDr. Ján Kato ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   10.11.2003 - 29.03.2006

Ing. Marek Korček

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2002
Vzťahy Ing. Marek Korček ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   31.01.2002 - 28.06.2002
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.01.2002 - 28.06.2002

Ing. Martin Korček

Vzťah Ing. Martin Korček ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   29.06.2002 - 11.03.2004

MERLIN TRADE, a.s.

IČO:  35 728 736
Adresa:  Bajzova 13, Bratislava, 82108, Slovenská republika
Okolie:  31 subjektov
Vzťah DEVELOPMENT.SK, s. r. o. ku MERLIN TRADE, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.01.2002 - 28.06.2002

Ing. Peter Pisko

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2011
Vzťahy Ing. Peter Pisko ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   25.04.2007 - 20.01.2011
   Konateľ   25.04.2007 - 02.02.2011

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťah Mgr. Juraj Široký, , MBA ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   23.07.2009 - stále trvá

Ing. Eduard Slaninák

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťah Ing. Eduard Slaninák ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Konateľ   31.01.2002 - 11.03.2004

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah DEVELOPMENT.SK, s. r. o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2002 - stále trvá