Duslo, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Duslo, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Duslo, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vojtech Agner

Vzťahy JUDr. Vojtech Agner ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   11.05.2005 - 01.07.2006
   Predstaventvo   11.05.2005 - 30.06.2006

AGRARIA a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2011
IČO:  31 425 054
Adresa:  P. Pázmánya 3, Šaľa, 92700, Slovenská republika
Okolie:  38 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku AGRARIA a.s.
   Jediný akcionár a.s.   02.10.2009 - 31.12.2010

AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce

  Spoločnosť zanikla 01.10.2011
Vzťah Duslo, a.s. ku AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce
   Jediný akcionár a.s.   01.07.2011 - 30.09.2011

Agrochemický podnik, s.r.o.

Vzťahy Duslo, a.s. ku Agrochemický podnik, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.1996 - 31.07.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.2009 - 18.10.2010

AGROFERT HOLDING, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Roháčova 1101/89, Praha 3, Česká republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťahy Duslo, a.s. ku AGROFERT HOLDING, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   11.05.2005 - 31.07.2005
   Jediný akcionár a.s.   16.12.2005 - 31.10.2013

AGROFERT Slovakia a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.08.2009
IČO:  31 404 863
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  43 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Jediný akcionár a.s.   10.08.2005 - 31.07.2009

AGROFERT, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pyšelská 2327/2, Praha 4, 149 00, Česká republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku AGROFERT, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   01.11.2013 - stále trvá

Agropodnik a. s. Trnava

IČO:  31 420 494
Adresa:  Chovateľská 2, Trnava, 91701, Slovenská republika
Okolie:  57 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku Agropodnik a. s. Trnava
   Jediný akcionár a.s.   28.12.2011 - 30.01.2013

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   11.05.2005 - 12.01.2007
   Predstaventvo   19.03.2008 - 31.01.2011
   Predstaventvo   19.03.2008 - 17.02.2011
   Predstaventvo   11.05.2005 - 17.01.2007

Ing. Petr Bláha

Vzťahy Ing. Petr Bláha ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   10.09.2013 - stále trvá
   Predstaventvo   10.09.2013 - 29.06.2017

Ing. Peter Bláha

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.10.2013
Vzťah Ing. Peter Bláha ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   10.09.2013 - 31.10.2013

CENTRUM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI DUSLO, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 23.05.2001
IČO:  34 132 228
Adresa:  AREÁL DUSLA, Šaľa, 92703, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Duslo, a.s. ku CENTRUM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI DUSLO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.1995 - 22.05.2001

Ing. Petr Cingr

Vzťahy Ing. Petr Cingr ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   28.01.2017 - stále trvá
   Predstaventvo   01.02.2011 - 03.03.2017
   Predstaventvo   01.02.2011 - 01.02.2016

Mgr. Mária Csányiová

Vzťah Mgr. Mária Csányiová ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.12.2012 - stále trvá

Duslo Energy, s.r.o.

Vzťah Duslo, a.s. ku Duslo Energy, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.2013 - stále trvá

Duslo, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
Vzťah Duslo, a.s. ku Duslo, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   15.10.2005 - 30.06.2006

ELDUS, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2011
Vzťah Duslo, a.s. ku ELDUS, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   22.03.2007 - 31.12.2010

Ing. Karol Ember

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2007
Vzťahy Ing. Karol Ember ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 12.01.2007
   Predstaventvo   01.07.2006 - 17.01.2007

Fert - Trade s.r.o.

IČO:  35 700 271
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  27 subjektov
Vzťahy Duslo, a.s. ku Fert - Trade s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.08.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.06.2006 - 21.12.2007

Ing. Eva Guttmanová

Vzťahy Ing. Eva Guttmanová ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 12.01.2007
   Predstaventvo   01.07.2006 - 17.01.2007

Mgr. Pavel Hanus, , MBA

Vzťah Mgr. Pavel Hanus, , MBA ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   06.03.2015 - stále trvá

Ing. Karel Jiříček

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2008
Vzťahy Ing. Karel Jiříček ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 14.08.2008
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 30.06.2008

Ing. Karel Jiříček

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2007
Vzťah Ing. Karel Jiříček ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 13.06.2007

JUDr. Silvia Karásiková

Vzťah JUDr. Silvia Karásiková ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2014 - stále trvá

Ing. Roman Karlubík

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2008
Vzťahy Ing. Roman Karlubík ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.05.2005 - 14.08.2008
   Člen dozorného orgánu   11.05.2005 - 30.06.2008

Ing. Pavol Kerďo

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2014
Vzťahy Ing. Pavol Kerďo ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 23.05.2014
   Člen dozorného orgánu   01.04.2009 - 07.05.2014
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 25.03.2009
   Predstaventvo   07.05.2014 - 29.09.2014
   Predstaventvo   07.05.2014 - 06.10.2014

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťahy Ing. Robert Konopka ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   11.05.2005 - 01.07.2006
   Predstaventvo   11.05.2005 - 30.06.2006

Ing. Jozef Krištofčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2006
Vzťah Ing. Jozef Krištofčák, , CSc. ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 11.07.2006

Ing. Jozef Krištofčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2017
Vzťahy Ing. Jozef Krištofčák, , CSc. ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 13.07.2006
   Predstaventvo   01.07.2006 - 27.07.2006

Ing. Ľubomír Kukučka

Vzťahy Ing. Ľubomír Kukučka ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 12.01.2007
   Predstaventvo   01.07.2006 - 17.01.2007

Alexander Lehocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2008
Vzťahy Alexander Lehocký ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 15.08.2008
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 30.06.2008

Ing. Peter Lehocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2017
Vzťahy Ing. Peter Lehocký ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 12.01.2007
   Predstaventvo   01.07.2006 - 17.01.2007

Ing. Teodor Lysák

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2009
Vzťahy Ing. Teodor Lysák ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 27.07.2006
   Predstaventvo   01.07.2006 - 13.07.2006

Ing. Ondrej Macko

Vzťahy Ing. Ondrej Macko ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 13.07.2006
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 27.07.2006
   Predstaventvo   13.07.2006 - 23.09.2008
   Predstaventvo   12.01.2007 - 03.10.2008
   Predstaventvo   13.07.2006 - 17.01.2007

Ing. Jozef Mrllák

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2012
Vzťahy Ing. Jozef Mrllák ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.05.2009 - 13.11.2012
   Člen dozorného orgánu   22.05.2009 - 30.09.2012

Ing. Oľga Pohlodová

Vzťahy Ing. Oľga Pohlodová ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.05.2005 - 30.06.2006
   Člen dozorného orgánu   11.05.2005 - 01.07.2006

Ing. Roman Protuš

Vzťah Ing. Roman Protuš ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   29.09.2014 - stále trvá

Ing. Zbyněk Průša

Vzťahy Ing. Zbyněk Průša ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   12.01.2007 - stále trvá
   Predstaventvo   12.01.2007 - 01.04.2008
   Predstaventvo   18.03.2008 - 15.03.2013

Ing. Erik Rakický

Vzťahy Ing. Erik Rakický ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.12.2008 - 23.05.2014
   Predstaventvo   02.12.2013 - 07.05.2014
   Predstaventvo   01.12.2008 - 05.12.2013

Ing. Stanislav Šimko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.2007
Vzťahy Ing. Stanislav Šimko ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 20.12.2006
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 17.01.2007

Ing. Jan Stoklasa

Vzťah Ing. Jan Stoklasa ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.05.2013 - stále trvá

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2007
Vzťahy Mgr.Ing. Marek Štrpka ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.05.2005 - 30.06.2006
   Člen dozorného orgánu   11.05.2005 - 01.07.2006

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2008
Vzťahy Mgr.Ing. Marek Štrpka ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 26.02.2008
   Predstaventvo   01.07.2006 - 17.01.2007

Mgr. Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2013
Vzťahy Mgr. Ing. Marek Štrpka ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   12.01.2007 - 30.04.2013
   Predstaventvo   12.01.2007 - 03.10.2008
   Predstaventvo   24.09.2008 - 23.05.2013

Ing. Tibor Takács

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťahy Ing. Tibor Takács ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 26.11.2008
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 04.12.2008

Ing. Tibor Takács

Vzťahy Ing. Tibor Takács ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.12.2008 - 27.03.2015
   Predstaventvo   02.12.2013 - 05.03.2015
   Predstaventvo   01.12.2008 - 05.12.2013

TECHAGRA a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2012
IČO:  31 427 758
Adresa:  Vlčanská 23, Šaľa, 92701, Slovenská republika
Okolie:  53 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku TECHAGRA a.s.
   Jediný akcionár a.s.   02.10.2009 - 31.12.2011

Ing. Elena Trenčianska, , Csc.

Vzťahy Ing. Elena Trenčianska, , Csc. ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 26.09.2013
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 03.10.2008
   Člen dozorného orgánu   29.08.2013 - stále trvá

Ing. Kvetoslava Trenčianska

Vzťahy Ing. Kvetoslava Trenčianska ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   02.04.2014 - stále trvá
   Predstaventvo   02.04.2014 - 22.05.2014

Ing. Ľubomír Zatlukaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.10.2015
Vzťahy Ing. Ľubomír Zatlukaj ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   13.07.2006 - 12.01.2007
   Predstaventvo   10.09.2013 - 23.04.2014
   Predstaventvo   24.09.2008 - 23.05.2013
   Predstaventvo   24.09.2008 - 26.09.2013
   Predstaventvo   10.09.2013 - 02.04.2014
   Predstaventvo   13.07.2006 - 17.01.2007