AA Správa, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Správa, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Správa, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

DOMBYT Benčíková, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.06.2017
IČO:  35 869 763
Adresa:  Račianska 66, Bratislava, 83102, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah AA Správa, s. r. o. ku DOMBYT Benčíková, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.01.2017 - 31.05.2017

Roman Dzamko

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2016
Vzťah Roman Dzamko ku AA Správa, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.2007 - 23.03.2016

Roman Dzamko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2007
Vzťahy Roman Dzamko ku AA Správa, s. r. o.
   Konateľ   02.12.2004 - 15.12.2004
   Konateľ   17.10.2001 - 14.12.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.2001 - 05.10.2007

Roman Dzamko

Vzťahy Roman Dzamko ku AA Správa, s. r. o.
   Konateľ   01.10.2007 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.03.2016 - stále trvá

Karol Gogolák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2013
Vzťahy Karol Gogolák ku AA Správa, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.11.2008 - 07.07.2011
   Konateľ   11.11.2008 - 07.07.2011
   Konateľ   11.11.2008 - 11.06.2011

Silvia Horváthová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2007
Vzťahy Silvia Horváthová ku AA Správa, s. r. o.
   Konateľ   02.12.2004 - 05.10.2007
   Konateľ   02.12.2004 - 01.10.2007

Ing. Andrej Šušoliak

Vzťahy Ing. Andrej Šušoliak ku AA Správa, s. r. o.
   Konateľ   25.11.2016 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.01.2017 - stále trvá