Button World a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Button World a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Button World a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Miloš Božek

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2005
Vzťahy Mgr. Miloš Božek ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 18.01.2005
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 22.10.2004

Miloš Božek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2004
Vzťah Miloš Božek ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 20.04.2004

Vladimíra Chabrečková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2017
Vzťahy Vladimíra Chabrečková ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.01.2011 - 27.08.2013
   Likvidátor   20.02.2013 - 27.06.2017

Vladimíra Chrabrečková

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2011
Vzťah Vladimíra Chrabrečková ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.01.2011 - 01.02.2011

Lucia Gubová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2013
Vzťahy Lucia Gubová ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   06.04.2009 - 12.05.2009
   Predstaventvo   06.04.2009 - 19.01.2011
   Predstaventvo   06.04.2009 - 12.01.2011

Ing. Michal Holík

Vzťahy Ing. Michal Holík ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 06.04.2009
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 17.09.2008
   Člen dozorného orgánu   20.08.2008 - 20.04.2009

Michal Holík

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2004
Vzťah Michal Holík ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 20.04.2004

J&T Finance group a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Button World a.s. v likvidácii ku J&T Finance group a.s.
   Jediný akcionár a.s.   24.04.2003 - 20.04.2004

Ing. Martin Kundrát

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2011
Vzťahy Ing. Martin Kundrát ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.11.2005 - 19.01.2011
   Člen dozorného orgánu   23.11.2005 - 12.01.2011

Ing. Martin Kundrát

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2009
Vzťah Ing. Martin Kundrát ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.11.2005 - 20.04.2009

MIGUELKA INVESTMENTS LIMITED

Vzťah Button World a.s. v likvidácii ku MIGUELKA INVESTMENTS LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   21.04.2004 - 18.01.2005

Paula Mularčíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.02.2014
Vzťah Paula Mularčíková ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.04.2009 - 27.08.2013

Bc. Marek Rattaj

Vzťahy Bc. Marek Rattaj ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   28.09.2001 - 19.01.2011
   Predstaventvo   20.08.2008 - 12.01.2011
   Predstaventvo   28.09.2001 - 17.09.2008

Bc. Marek Rattaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.01.2007
Vzťah Bc. Marek Rattaj ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   28.09.2001 - 23.10.2006

Marek Rattaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2006
Vzťah Marek Rattaj ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   28.09.2001 - 20.04.2004

Vladimíra Reiselová

Vzťah Vladimíra Reiselová ku Button World a.s. v likvidácii
   Likvidátor   20.02.2013 - 28.08.2013

SICHORIN MANAGEMENT INVESTMENTS LIMITED

Vzťah Button World a.s. v likvidácii ku SICHORIN MANAGEMENT INVESTMENTS LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   11.05.2007 - 20.11.2008

Ing. Miroslav Teker

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2012
Vzťahy Ing. Miroslav Teker ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   28.09.2001 - 20.11.2008
   Predstaventvo   28.09.2001 - 17.09.2008
   Predstaventvo   20.08.2008 - 19.11.2008

Miroslav Teker

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2004
Vzťah Miroslav Teker ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   28.09.2001 - 20.04.2004

Monika Tomová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.12.2016
Vzťah Monika Tomová ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.04.2009 - 27.08.2013

Martin Vajdička

Vzťahy Martin Vajdička ku Button World a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   28.09.2001 - 06.04.2009
   Predstaventvo   20.08.2008 - 20.04.2009
   Predstaventvo   28.09.2001 - 17.09.2008
   Predstaventvo   28.09.2001 - 20.04.2004

MUDr. Katarína Vajdičková

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2009
Vzťahy MUDr. Katarína Vajdičková ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   20.08.2008 - 06.04.2009
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 17.09.2008

Katarína Vajdičková

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.12.2015
Vzťah Katarína Vajdičková ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.09.2001 - 20.04.2004

Tomáš Zamec

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2013
Vzťah Tomáš Zamec ku Button World a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.01.2011 - 27.08.2013