ABC DANAS, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC DANAS, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC DANAS, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Maciej Paweł Fiedler

Vzťahy Maciej Paweł Fiedler ku ABC DANAS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.03.2016 - stále trvá
   Konateľ   15.12.2015 - stále trvá
   Konateľ   15.12.2015 - 14.06.2017

Jana Pukajová

Vzťahy Jana Pukajová ku ABC DANAS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.11.2015 - 22.03.2016
   Konateľ   12.10.2015 - 15.12.2015
   Konateľ   12.10.2015 - 22.03.2016

Ing. Marián Uherčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2009
Vzťahy Ing. Marián Uherčík ku ABC DANAS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.09.2001 - 06.11.2009
   Konateľ   17.09.2001 - 06.11.2009

Ing. Marián Uherčík

Vzťah Ing. Marián Uherčík ku ABC DANAS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.11.2009 - 19.11.2015

Ing. Marián Uherčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.11.2015
Vzťahy Ing. Marián Uherčík ku ABC DANAS, s.r.o.
   Konateľ   17.09.2001 - 19.11.2015
   Konateľ   17.09.2001 - 20.10.2015