VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavol Brtko

Vzťah Ing. Pavol Brtko ku VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2002 - 23.05.2007

Ing. Andrea Brtková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.04.2002
Vzťah Ing. Andrea Brtková ku VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.08.2001 - 17.04.2002

Peter Hermann

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.01.2016
Vzťahy Peter Hermann ku VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.08.2001 - 17.04.2002
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.05.2007 - 25.01.2016

Ing. arch. Juraj Hermann

Vzťahy Ing. arch. Juraj Hermann ku VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o.
   Konateľ   30.08.2001 - 25.01.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.08.2001 - 25.01.2016