Marketing SZĽH, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Marketing SZĽH, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Marketing SZĽH, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Rastislav Antala

Vzťahy Rastislav Antala ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   01.09.2011 - 30.04.2013
   Konateľ   01.09.2011 - 30.04.2013

Ing. Jozef Chrenko

Vzťahy Ing. Jozef Chrenko ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2001 - 23.02.2007
   Člen dozorného orgánu   05.12.2006 - 24.02.2007

Ivan Droppa

Vzťah Ivan Droppa ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2016 - stále trvá

Ján Filc

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2014
Vzťahy Ján Filc ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   13.06.2003 - 23.02.2007
   Člen dozorného orgánu   13.06.2003 - 05.12.2006

Ing. Vladimír Janček

Vzťah Ing. Vladimír Janček ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   01.06.2017 - stále trvá

Ing. Martin Kohút

Vzťah Ing. Martin Kohút ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2017 - stále trvá

Ing. Martin Kohút

Vzťahy Ing. Martin Kohút ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   01.09.2016 - 03.07.2017
   Konateľ   01.09.2016 - 01.06.2017

Maroš Krajči

Vzťahy Maroš Krajči ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2011 - 09.09.2015
   Člen dozorného orgánu   01.09.2011 - 30.06.2015

Lukáš Machala

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2016
Vzťahy Lukáš Machala ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 12.04.2016
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 03.05.2016

Ing. Dušan Mráz

Vzťah Ing. Dušan Mráz ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   01.09.2016 - stále trvá

PaedDr. Igor Nemeček

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2012
Vzťahy PaedDr. Igor Nemeček ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2006 - 19.09.2011
   Člen dozorného orgánu   05.12.2006 - 31.08.2011

PaedDr. Igor Nemeček

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.10.2016
Vzťahy PaedDr. Igor Nemeček ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   01.09.2011 - 10.10.2016
   Konateľ   01.09.2011 - 01.09.2016

Dr. Igor Nemeček

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2003
Vzťah Dr. Igor Nemeček ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   27.08.2001 - 27.11.2003

Mgr. Štefan Nižňanský

Vzťah Mgr. Štefan Nižňanský ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   27.08.2001 - 27.11.2003

Mgr. Róbert Pukalovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.2017
Vzťahy Mgr. Róbert Pukalovič ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 01.09.2016
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 10.10.2016

Martin Ryba

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2011
Vzťah Martin Ryba ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   27.11.2003 - 23.02.2007

Martin Ryba

Vzťahy Martin Ryba ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Konateľ   27.11.2003 - 31.08.2011
   Konateľ   27.11.2003 - 19.09.2011

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2001 - 22.04.2004
   Člen dozorného orgánu   27.11.2003 - 23.04.2004
   Konateľ   27.11.2003 - 30.06.2011
   Konateľ   27.11.2003 - 30.06.2011

Slovenský zväz ľadového hokeja

Vzťah Marketing SZĽH, spol. s r.o. ku Slovenský zväz ľadového hokeja
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.08.2001 - stále trvá

Otto Sýkora

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.2016
Vzťahy Otto Sýkora ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2011 - 30.06.2015
   Člen dozorného orgánu   01.09.2011 - 09.09.2015

JUDr. Miroslav Valíček

Vzťah JUDr. Miroslav Valíček ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2016 - stále trvá

Ing. Marian Vávra

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.01.2009
Vzťahy Ing. Marian Vávra ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2001 - 22.04.2004
   Člen dozorného orgánu   13.06.2003 - 23.04.2004

Mgr. Zuzana Zajíčková

Vzťah Mgr. Zuzana Zajíčková ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.11.2003 - 03.07.2017

Ing. Jaroslav Zigo

Vzťahy Ing. Jaroslav Zigo ku Marketing SZĽH, spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2006 - 19.09.2011
   Člen dozorného orgánu   05.12.2006 - 31.08.2011