Ability Development, a.s. - v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ability Development, a.s. - v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ability Development, a.s. - v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Zdenka Auxtová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.08.2004
Vzťah Ing. Zdenka Auxtová ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   27.08.2001 - 16.12.2001

Ing. Miroslav Doležal, , CSc.

Vzťahy Ing. Miroslav Doležal, , CSc. ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   07.12.2001 - 06.11.2007
   Člen dozorného orgánu   17.12.2001 - 16.04.2003
   Likvidátor   01.07.2007 - 07.11.2007

Ing. Dušan Gavura

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2013
Vzťah Ing. Dušan Gavura ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   29.09.2006 - 06.11.2007

Peter Hrmo

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.03.2004
Vzťah Peter Hrmo ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   27.08.2001 - 16.12.2001

Andrej Klačan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2002
Vzťah Andrej Klačan ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   17.12.2001 - 19.12.2002

Ing. Martin Kotuliak

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťahy Ing. Martin Kotuliak ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.12.2001 - 16.04.2003
   Člen dozorného orgánu   07.12.2001 - 06.11.2007

Ing. Peter Kotuliak

Vzťahy Ing. Peter Kotuliak ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   07.12.2001 - 09.11.2006
   Predstaventvo   17.12.2001 - 16.04.2003
   Predstaventvo   07.12.2001 - 29.09.2006

Erik Kurák

Vzťah Erik Kurák ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   27.08.2001 - 16.12.2001

Ing. Denisa Matušáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2005
Vzťah Ing. Denisa Matušáková ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   27.08.2001 - 16.12.2001

Ing. Jozef Mokrý

Vzťahy Ing. Jozef Mokrý ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   28.06.2005 - 29.09.2006
   Predstaventvo   28.06.2005 - 09.11.2006

Ing. Marek Morgenštern

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.07.2009
Vzťah Ing. Marek Morgenštern ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   27.08.2001 - 16.12.2001

Miroslav Novák

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2017
Vzťah Miroslav Novák ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   29.09.2006 - 06.11.2007

Ing. Štefan Petergáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.01.2010
Vzťahy Ing. Štefan Petergáč ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   28.06.2005 - 09.11.2006
   Predstaventvo   28.06.2005 - 29.09.2006

Alžbeta Rajnohová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťah Alžbeta Rajnohová ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   01.12.2005 - 06.11.2007

Ing. Vladimír Raučina

Vzťahy Ing. Vladimír Raučina ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   19.12.2002 - 28.06.2005
   Predstaventvo   19.12.2002 - 12.07.2005

Ing. Roman Roštár

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2010
Vzťahy Ing. Roman Roštár ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.12.2001 - 19.12.2002
   Predstaventvo   19.12.2002 - 28.06.2005
   Predstaventvo   19.12.2002 - 12.07.2005

Jana Slížová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťah Jana Slížová ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   29.09.2006 - 06.11.2007

Katarína Štaffenová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.07.2014
Vzťah Katarína Štaffenová ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   27.08.2001 - 16.12.2001

Ing. Bohuslav Štepán

Vzťahy Ing. Bohuslav Štepán ku Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   09.12.2002 - 01.12.2005
   Člen dozorného orgánu   09.12.2002 - 23.12.2005
   Predstaventvo   17.12.2001 - 19.12.2002

TEMPEST a.s.

IČO:  31 326 650
Adresa:  Galvaniho 17/B, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah Ability Development, a.s. - v likvidácii ku TEMPEST a.s.
   Jediný akcionár a.s.   01.01.2006 - 23.11.2006