AA taxi EURO, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA taxi EURO, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA taxi EURO, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vladimír Jánoš

Vzťahy Vladimír Jánoš ku AA taxi EURO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2001 - stále trvá
   Konateľ   18.04.2001 - stále trvá
   Konateľ   18.04.2001 - 08.01.2003

Zita Jánošová

Vzťahy Zita Jánošová ku AA taxi EURO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2001 - stále trvá
   Konateľ   20.11.2001 - stále trvá
   Konateľ   21.12.2001 - 08.10.2003

Jiří Kovář

Vzťahy Jiří Kovář ku AA taxi EURO, s.r.o.
   Konateľ   20.11.2001 - stále trvá
   Konateľ   21.12.2001 - 08.10.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2001 - stále trvá

Marian Kušnír

Vzťahy Marian Kušnír ku AA taxi EURO, s.r.o.
   Konateľ   20.11.2001 - stále trvá
   Konateľ   21.12.2001 - 08.10.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2001 - stále trvá

Karol Pastorek

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.10.2005
Vzťahy Karol Pastorek ku AA taxi EURO, s.r.o.
   Konateľ   18.04.2001 - 06.11.2002
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2001 - 08.01.2003