TTVS, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TTVS, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TTVS, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Tomáš Bilý

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2011
Vzťahy Mgr. Tomáš Bilý ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   29.09.2011 - 07.10.2011
   Predstaventvo   16.07.2001 - 06.10.2011

Branislav Blaas

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2013
Vzťahy Branislav Blaas ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 04.04.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 23.04.2013

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   21.12.2000 - 15.07.2001

Dipl. Ing. Ľudmila Divková Soókyová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2001
Vzťah Dipl. Ing. Ľudmila Divková Soókyová ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   21.12.2000 - 15.07.2001

Ing. Peter Gabalec

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2003
Vzťah Ing. Peter Gabalec ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.2000 - 15.07.2001

Ing. Peter Gregor

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2011
Vzťahy Ing. Peter Gregor ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.2000 - 06.10.2011
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 07.10.2011

Anna Hrabětová

Vzťah Anna Hrabětová ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   04.04.2013 - stále trvá

Ing. Ondej Hrnčiřík

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2001
Vzťah Ing. Ondej Hrnčiřík ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.2000 - 15.07.2001

PhDr. Tomáš Krůta

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2011
Vzťahy PhDr. Tomáš Krůta ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.2000 - 06.10.2011
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 07.10.2011

Martina Leškovská

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.05.2002
Vzťah Martina Leškovská ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   16.07.2001 - 06.05.2002

Miroslava Luknárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.2005
Vzťah Miroslava Luknárová ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   21.12.2000 - 15.07.2001

Roman Martinek

Vzťah Roman Martinek ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.04.2013 - stále trvá

Martina Martinková

Vzťah Martina Martinková ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.04.2013 - stále trvá

Helena Martinková

Vzťah Helena Martinková ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.04.2013 - stále trvá

Ing. Miloš Opletal

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2013
Vzťahy Ing. Miloš Opletal ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   29.09.2011 - 23.04.2013
   Predstaventvo   29.09.2011 - 04.04.2013

Ing. Miloš Opletal

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2011
Vzťahy Ing. Miloš Opletal ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   29.09.2011 - 07.10.2011
   Predstaventvo   16.07.2001 - 06.10.2011

Ing. Vlasta Pavlíčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2011
Vzťahy Ing. Vlasta Pavlíčková ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.07.2001 - 06.05.2002
   Predstaventvo   29.09.2011 - 07.10.2011

Ing. Vlasta Pavlíčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2011
Vzťah Ing. Vlasta Pavlíčková ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   07.05.2002 - 06.10.2011

Ondřej Pečený

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2013
Vzťahy Ondřej Pečený ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   29.09.2011 - 04.04.2013
   Predstaventvo   29.09.2011 - 23.04.2013

Jan Polák

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2013
Vzťahy Jan Polák ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 23.04.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 04.04.2013

Kateřina Poláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2013
Vzťahy Kateřina Poláková ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   29.09.2011 - 23.04.2013
   Predstaventvo   29.09.2011 - 04.04.2013

Pavel Sischl - Prossliner

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2011
Vzťahy Pavel Sischl - Prossliner ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2002 - 06.10.2011
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 07.10.2011

Mgr. Miriam Stowasserová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.03.2011
Vzťah Mgr. Miriam Stowasserová ku TTVS, a.s.
   Predstaventvo   21.12.2000 - 15.07.2001

T. T. V. spol. s r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Vinohradská 1597/174, Praha, 130 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah TTVS, a.s. ku T. T. V. spol. s r.o.
   Jediný akcionár a.s.   07.10.2011 - 23.04.2013

Ing. Dagmar Tomášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2013
Vzťahy Ing. Dagmar Tomášová ku TTVS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 04.04.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 23.04.2013

TTV marketing communications a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Kaprova 42/14, Praha 1, 11000, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah TTVS, a.s. ku TTV marketing communications a. s.
   Jediný akcionár a.s.   24.04.2013 - stále trvá