ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jana Backová

Vzťah Ing. Jana Backová ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2009 - 13.06.2014

Mgr. Iveta Balážová

Vzťahy Mgr. Iveta Balážová ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.10.2000 - 28.01.2002
   Konateľ   24.10.2000 - 28.01.2002

Ing. Rudolf Baran

Vzťahy Ing. Rudolf Baran ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.05.2013 - stále trvá
   Prokurista   21.05.2013 - stále trvá

Ing. Eva Drienska

Vzťahy Ing. Eva Drienska ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2009 - 13.06.2014
   Konateľ   11.11.2008 - 11.07.2013
   Konateľ   11.11.2008 - 28.06.2013

Miroslav Hnát

Vzťah Miroslav Hnát ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.05.2013 - stále trvá

Jiří Klimeš

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2004
Vzťah Jiří Klimeš ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2002 - 15.11.2004

Peter Nagy

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2008
Vzťahy Peter Nagy ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2002 - 31.12.2008
   Konateľ   29.01.2002 - 31.12.2008
   Konateľ   29.01.2002 - 11.11.2008

NG AQ Slovakia, a.s.

Vzťah ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. ku NG AQ Slovakia, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.06.2014 - stále trvá

Mg. Kristína Obšitníkova

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2014
Vzťah Mg. Kristína Obšitníkova ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Konateľ   28.06.2013 - 17.02.2014

Mgr. Kristína Obšitníková

Vzťahy Mgr. Kristína Obšitníková ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Konateľ   28.06.2013 - stále trvá
   Konateľ   28.06.2013 - 27.06.2017

Ing. Peter Pochaba

Vzťahy Ing. Peter Pochaba ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2009 - 13.06.2014
   Konateľ   11.11.2008 - 11.07.2013
   Konateľ   11.11.2008 - 28.06.2013

Ing. Eva Pochabová

Vzťahy Ing. Eva Pochabová ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.08.2005 - 31.12.2008
   Konateľ   22.10.2004 - 31.12.2008
   Konateľ   22.10.2004 - 11.11.2008

Ing. Eva Pochabová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.08.2005
Vzťahy Ing. Eva Pochabová ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2004 - 22.08.2005
   Konateľ   22.10.2004 - 22.08.2005

Ing. Alexander Suchal

Vzťah Ing. Alexander Suchal ku ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2009 - 01.07.2015