Istrochem Reality, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Istrochem Reality, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Istrochem Reality, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vojtech Agner

Vzťahy JUDr. Vojtech Agner ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2016 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   18.01.2008 - 05.10.2012
   Člen dozorného orgánu   18.01.2008 - 03.10.2016
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 01.09.2016

AGROFERT HOLDING, a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pyšelská 2327/2, Praha 4, 149 00, Česká republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah Istrochem Reality, a.s. ku AGROFERT HOLDING, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   24.01.2013 - 24.10.2013

AGROFERT, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pyšelská 2327/2, Praha 4, 149 00, Česká republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Istrochem Reality, a.s. ku AGROFERT, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   25.10.2013 - 30.04.2014

Ing. Jindřich Archalous

Vzťahy Ing. Jindřich Archalous ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2012 - 29.03.2017
   Predstaventvo   01.03.2012 - stále trvá

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2007 - 08.03.2012
   Predstaventvo   01.07.2007 - 29.02.2012

Ing. Jozef Balko

Vzťah Ing. Jozef Balko ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   15.03.2002 - 01.07.2007

BERG a.s.

IČO:  31 403 301
Adresa:  Mariánska 11, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  32 subjektov
Vzťah Istrochem Reality, a.s. ku BERG a.s.
   Jediný akcionár a.s.   30.05.2009 - stále trvá

Ing. Ondrej Bocko

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.09.2016
Vzťah Ing. Ondrej Bocko ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   16.10.2000 - 14.03.2002

Duslo, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
Vzťah Istrochem Reality, a.s. ku Duslo, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   27.06.2006 - 23.01.2013

Ing. Mária Forgáchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2013
Vzťahy Ing. Mária Forgáchová ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.10.2000 - 18.01.2008
   Člen dozorného orgánu   30.06.2007 - 25.01.2008

Ing. Jozef Gubrický

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2012
Vzťahy Ing. Jozef Gubrický ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.2011 - 31.08.2012
   Člen dozorného orgánu   01.03.2011 - 05.10.2012

Ing. Jozef Gubrický

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2007
Vzťahy Ing. Jozef Gubrický ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   22.04.2004 - 30.06.2007
   Predstaventvo   22.04.2004 - 30.06.2007

JUDr. Janka Hazlingerová

Vzťah JUDr. Janka Hazlingerová ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.10.2000 - 14.03.2002

JUDr. Peter Hronský

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.2004
Vzťahy JUDr. Peter Hronský ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.2002 - 20.12.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 21.12.2004

Istrochem, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2006
IČO:  31 403 450
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  59 subjektov
Vzťah Istrochem Reality, a.s. ku Istrochem, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   21.12.2004 - 26.06.2006

Ing. Karel Jiříček

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2008
Vzťahy Ing. Karel Jiříček ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 25.01.2008
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 18.01.2008

Ing. Robert Konopka

Vzťah Ing. Robert Konopka ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   01.05.2013 - stále trvá

Ing. Ondrej Macko

Vzťahy Ing. Ondrej Macko ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 30.06.2007
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 30.06.2007
   Predstaventvo   01.07.2007 - 12.11.2008
   Predstaventvo   01.07.2007 - 01.10.2008

Ing. Josef Mráz

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťahy Ing. Josef Mráz ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.01.2008 - 31.10.2010
   Člen dozorného orgánu   18.01.2008 - 18.11.2010

Ing. Stanislav Podmanický

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2013
Vzťahy Ing. Stanislav Podmanický ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.10.2000 - 20.12.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 21.12.2004

Ing. Andrej Ševčík

Vzťah Ing. Andrej Ševčík ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2015 - stále trvá

Ing. Vít Slezák

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.04.2011
Vzťahy Ing. Vít Slezák ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.11.2010 - 06.04.2011
   Člen dozorného orgánu   01.11.2010 - 28.02.2011

Ing. Silvia Slezáková

Vzťahy Ing. Silvia Slezáková ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2016 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 03.10.2016
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 01.09.2016

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2007
Vzťahy Mgr.Ing. Marek Štrpka ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 30.06.2007
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 30.06.2007

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2008
Vzťahy Mgr.Ing. Marek Štrpka ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 25.01.2008
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 27.03.2008

Mgr. Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2013
Vzťahy Mgr. Ing. Marek Štrpka ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.01.2008 - 01.10.2008
   Člen dozorného orgánu   18.01.2008 - 12.11.2008
   Predstaventvo   02.10.2008 - 05.10.2012
   Predstaventvo   02.10.2008 - 15.05.2013
   Predstaventvo   01.09.2012 - 30.04.2013

SynBiol, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pyšelská 2327/2, Praha 4, 149 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Istrochem Reality, a.s. ku SynBiol, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   01.05.2014 - stále trvá

Ing. Marian Trandžík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Marian Trandžík ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   16.10.2000 - 14.03.2002

RSDr. Ján Varga

Vzťahy RSDr. Ján Varga ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   16.10.2000 - 20.12.2004
   Predstaventvo   22.04.2004 - 20.12.2004

Ing. Ľubomír Zatlukaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.10.2015
Vzťahy Ing. Ľubomír Zatlukaj ku Istrochem Reality, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.10.2008 - 05.10.2012
   Člen dozorného orgánu   02.10.2008 - 14.10.2015
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 30.09.2015

Ing. Pavol Zelenay

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2017
Vzťahy Ing. Pavol Zelenay ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   01.07.2007 - 05.10.2012
   Predstaventvo   01.07.2007 - 15.05.2013
   Predstaventvo   01.09.2012 - 24.04.2013

Ing. Pavol Zelenay

Vzťah Ing. Pavol Zelenay ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   24.04.2013 - stále trvá

Ing. Pavol Zelenay

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.02.2008
Vzťahy Ing. Pavol Zelenay ku Istrochem Reality, a.s.
   Predstaventvo   22.04.2004 - 25.02.2008
   Predstaventvo   22.04.2004 - 30.06.2007