VERSUS, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VERSUS, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VERSUS, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Michal Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2009
Vzťah Ing. Michal Baričák ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   05.09.2000 - 11.12.2006

Ing. Michal Baričák

Vzťahy Ing. Michal Baričák ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   12.12.2006 - 02.12.2008
   Predstaventvo   19.11.2008 - 03.12.2008

Ing. Daniela Bujnová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2013
Vzťahy Ing. Daniela Bujnová ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2001 - 15.08.2013
   Predstaventvo   07.08.2013 - 15.08.2013

Róbert Galba

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2016
Vzťah Róbert Galba ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.02.2006 - 30.11.2016

Ing. Peter Gereg

Vzťah Ing. Peter Gereg ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2009 - 30.11.2016

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

IČO:  35 750 791
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  37 subjektov
Vzťah VERSUS, a.s. ku GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť
   Jediný akcionár a.s.   08.09.2009 - 30.11.2016

Ing. Kurt Holm

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.01.2013
Vzťahy Ing. Kurt Holm ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.06.2001 - 20.03.2006
   Člen dozorného orgánu   15.02.2006 - 21.03.2006

Ing. Pavel Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.2012
Vzťahy Ing. Pavel Horváth ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2000 - 28.11.2012
   Člen dozorného orgánu   15.11.2012 - 29.11.2012

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2000 - 30.11.2016

Mária Kozáková

Vzťah Mária Kozáková ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2009 - 30.11.2016

Mária Kuljačková

Vzťahy Mária Kuljačková ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2000 - 07.09.2009
   Člen dozorného orgánu   27.08.2009 - 08.09.2009

Ing. Michal Lisý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2006
Vzťah Ing. Michal Lisý ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   05.09.2000 - 05.06.2001

Peter Marko

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2016
Vzťah Peter Marko ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.02.2006 - 30.11.2016

Ing. Marian Mikuš

Vzťah Ing. Marian Mikuš ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   07.08.2013 - 30.11.2016

Ing. Miroslav Petruf

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2006
Vzťahy Ing. Miroslav Petruf ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.06.2001 - 20.03.2006
   Člen dozorného orgánu   15.02.2006 - 21.03.2006

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťah Darina Töröková ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   05.09.2000 - 11.12.2006

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   12.12.2006 - 30.11.2016

JUDr. Rudolf Trella

Vzťahy JUDr. Rudolf Trella ku VERSUS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2000 - 07.09.2009
   Člen dozorného orgánu   27.08.2009 - 08.09.2009

Ing. Albín Tuharský

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.07.2017
Vzťah Ing. Albín Tuharský ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   19.11.2008 - 30.11.2016

Ing. Stanislav Vanek

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.2006
Vzťahy Ing. Stanislav Vanek ku VERSUS, a.s.
   Predstaventvo   05.09.2000 - 20.11.2006
   Predstaventvo   18.10.2006 - 21.11.2006