SLOVAGRIA, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVAGRIA, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVAGRIA, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Vladimír Beníček

Vzťah Ing. Vladimír Beníček ku SLOVAGRIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.08.2000 - 26.07.2001

Ing. Vladimír Budiač

Vzťah Ing. Vladimír Budiač ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   31.08.2000 - 26.07.2001

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   27.07.2001 - stále trvá

Ing. Igor Ďurica

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2015
Vzťahy Ing. Igor Ďurica ku SLOVAGRIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.07.2001 - 24.09.2007
   Člen dozorného orgánu   27.07.2001 - 23.07.2015

Ing. Ondrej Hrnčiřík

Vzťah Ing. Ondrej Hrnčiřík ku SLOVAGRIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.07.2001 - stále trvá

Boris Jakeš

Vzťah Boris Jakeš ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   31.08.2000 - 26.07.2001

Ing. Andrej Kasana

Vzťah Ing. Andrej Kasana ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   08.10.2002 - stále trvá

Ing. Ludvik Kucko

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2011
Vzťah Ing. Ludvik Kucko ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   27.07.2001 - 08.10.2002

Ing. Tatiana Leksová

Vzťah Ing. Tatiana Leksová ku SLOVAGRIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.07.2001 - stále trvá

Ing. Martin Liptaj

Vzťah Ing. Martin Liptaj ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   27.07.2001 - stále trvá

Ing. Jana Mihálová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2015
Vzťah Ing. Jana Mihálová ku SLOVAGRIA, a.s.
   Predstaventvo   31.08.2000 - 26.07.2001

Mgr. Petra Pírová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2015
Vzťah Mgr. Petra Pírová ku SLOVAGRIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.08.2000 - 26.07.2001

Ing. Ivan Šátek

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2015
Vzťah Ing. Ivan Šátek ku SLOVAGRIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.08.2000 - 26.07.2001