Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABOPRESS, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 11.07.2003
IČO:  31 405 924
Adresa:  Radlinského 27, Bratislava, 81107, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku ABOPRESS, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.2000 - 10.07.2003

RNDr. Ľubomír Bača

Vzťah RNDr. Ľubomír Bača ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   15.11.2016 - stále trvá

Ľubomír Bača

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2016
Vzťahy Ľubomír Bača ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   17.07.2000 - 15.11.2016
   Predstaventvo   17.07.2000 - 14.04.2010
   Predstaventvo   17.07.2000 - 30.11.2005
   Predstaventvo   18.02.2010 - 29.12.2016

Ing. Michal Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2009
Vzťahy Ing. Michal Baričák ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 30.11.2005
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 24.07.2006
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 16.11.2005

Ing. Ivana Čanová

Vzťahy Ing. Ivana Čanová ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.06.2002 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   18.02.2010 - 29.12.2016
   Člen dozorného orgánu   18.06.2002 - 30.11.2005
   Člen dozorného orgánu   18.06.2002 - 14.04.2010

Ing. Ivan Haspel

Vzťah Ing. Ivan Haspel ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2016 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 30.11.2005
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 18.02.2010
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 18.07.2007

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.02.2010 - 15.11.2016
   Člen dozorného orgánu   18.02.2010 - 29.12.2016

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   03.11.2004 - 14.04.2010
   Predstaventvo   03.11.2004 - 29.12.2016
   Predstaventvo   18.02.2010 - stále trvá

Ing. Pavel Horváth

Vzťahy Ing. Pavel Horváth ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   17.07.2000 - 22.10.2012
   Predstaventvo   17.07.2000 - 30.11.2005
   Predstaventvo   17.07.2000 - 14.04.2010
   Predstaventvo   18.02.2010 - 11.09.2012

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.11.2005 - 15.11.2016
   Člen dozorného orgánu   16.11.2005 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   18.02.2010 - 29.12.2016
   Člen dozorného orgánu   16.11.2005 - 18.07.2007

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2016 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   17.07.2000 - 15.11.2004
   Predstaventvo   03.11.2004 - 16.11.2004

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.05.2001 - 09.06.2004

Ing. Igor Ormandy

Vzťahy Ing. Igor Ormandy ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   16.10.2001 - 30.11.2005
   Predstaventvo   16.10.2001 - stále trvá
   Predstaventvo   18.02.2010 - 29.12.2016
   Predstaventvo   16.10.2001 - 14.04.2010

Pavel Pavlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.10.2001
Vzťah Pavel Pavlík ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   17.07.2000 - 15.10.2001

JUDr. Eva Pavlikovská

Vzťah JUDr. Eva Pavlikovská ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.07.2000 - 18.12.2003

Ing. Boris Rosskopf

Vzťah Ing. Boris Rosskopf ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   15.11.2016 - stále trvá

ROYAL PRESS, spol. s r.o.

IČO:  34 124 586
Adresa:  Fraňa Mojtu 18, Nitra, 94901, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku ROYAL PRESS, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.09.2001 - 31.05.2004

T-PRESS, spol. s r.o.

IČO:  34 129 961
Adresa:  Vajanského 18, Trnava, 91700, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku T-PRESS, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2001 - 16.06.2004

TOPAS D.A., s.r.o.

Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku TOPAS D.A., s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.02.2001 - 16.07.2004

TOPPRES D.A., spol. s r.o.

Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku TOPPRES D.A., spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.03.2001 - 27.05.2004

JUDr. Rudolf Trella

Vzťahy JUDr. Rudolf Trella ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   17.07.2000 - 18.02.2010
   Predstaventvo   17.07.2000 - 14.04.2010
   Predstaventvo   17.07.2000 - 30.11.2005

JUDr. Rudolf Trella

Vzťahy JUDr. Rudolf Trella ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2010 - stále trvá
   Predstaventvo   18.02.2010 - 29.12.2016

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.

IČO:  34 113 843
Adresa:  Partizánska 394, Myjava, 90701, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.10.2001 - 25.05.2004

WRC, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.12.2005
IČO:  36 239 445
Adresa:  Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ku WRC, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   23.03.2005 - 30.11.2005