Artmedia New Europe s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Artmedia New Europe s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Artmedia New Europe s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Eduard Čengel

Vzťahy Ing. Eduard Čengel ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Konateľ   15.01.2008 - 16.09.2009
   Konateľ   15.01.2008 - 14.08.2009

Michal Gučík

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2012
Vzťahy Michal Gučík ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Konateľ   15.01.2008 - 16.09.2009
   Konateľ   15.01.2008 - 14.08.2009

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.2004 - stále trvá
   Konateľ   14.08.2009 - stále trvá

Ing. Martin Ilavský

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2009
Vzťahy Ing. Martin Ilavský ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Konateľ   08.08.2002 - 30.01.2008
   Konateľ   08.08.2002 - 15.01.2008

Agáta Jeleneková

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.08.2002
Vzťah Agáta Jeleneková ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Konateľ   15.06.2000 - 08.08.2002

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.2004 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.2000 - 25.10.2004

Ing. Igor Ormandy

Vzťah Ing. Igor Ormandy ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.2000 - 25.10.2004

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťah Darina Töröková ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Konateľ   08.08.2002 - 16.11.2006

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku Artmedia New Europe s. r. o.
   Konateľ   08.08.2002 - 15.01.2008
   Konateľ   14.08.2009 - stále trvá
   Konateľ   08.08.2002 - 30.01.2008