DUO K.T., s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DUO K.T., s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DUO K.T., s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku DUO K.T., s.r.o.
   Konateľ   25.05.2000 - 28.06.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2000 - 28.06.2017

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku DUO K.T., s.r.o.
   Konateľ   29.06.2017 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2017 - stále trvá

JUDr. Rudolf Trella

Vzťahy JUDr. Rudolf Trella ku DUO K.T., s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.02.2010 - stále trvá
   Konateľ   04.02.2010 - stále trvá

JUDr. Rudolf Trella

Vzťahy JUDr. Rudolf Trella ku DUO K.T., s.r.o.
   Konateľ   25.05.2000 - 03.02.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2000 - 03.02.2010