PERAN GROUP, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PERAN GROUP, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PERAN GROUP, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ivana Čanová

Vzťahy Ing. Ivana Čanová ku PERAN GROUP, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2010 - stále trvá
   Konateľ   03.04.2002 - stále trvá

Ivana Čanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.2010
Vzťahy Ivana Čanová ku PERAN GROUP, spol. s r.o.
   Konateľ   03.04.2002 - 09.02.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.2002 - 09.02.2010

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku PERAN GROUP, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2010 - stále trvá
   Konateľ   11.04.2000 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku PERAN GROUP, spol. s r.o.
   Konateľ   20.06.2000 - 21.09.2003
   Konateľ   11.04.2000 - 09.02.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.06.2000 - 09.02.2010

Eva Pavlikovská

Vzťahy Eva Pavlikovská ku PERAN GROUP, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.06.2000 - 24.04.2002
   Konateľ   21.03.2000 - 24.04.2002

VEGGA, s.r.o.

IČO:  31 355 919
Adresa:  Púpavová 39, Bratislava, 84104, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah PERAN GROUP, spol. s r.o. ku VEGGA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.03.2000 - 19.06.2000