Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Michal Baričák

Vzťahy Ing. Michal Baričák ku Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   18.01.2000 - 16.05.2008
   Konateľ   18.01.2000 - 02.05.2008

Ing. Michal Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2008
Vzťahy Ing. Michal Baričák ku Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   18.01.2000 - 11.12.2006
   Konateľ   18.01.2000 - 23.04.2003

Ing. Jana Figurová

Vzťahy Ing. Jana Figurová ku Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   18.01.2000 - 16.05.2008
   Konateľ   18.01.2000 - 02.05.2008
   Konateľ   18.01.2000 - 23.04.2003

Ing. Peter Gereg

Vzťah Ing. Peter Gereg ku Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   02.05.2008 - 08.03.2016

GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť

IČO:  neznáme
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii ku GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2000 - 08.03.2016

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   30.11.2014 - 09.03.2016

Mária Kuljačková

Vzťahy Mária Kuljačková ku Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   02.05.2008 - 24.06.2010
   Konateľ   02.05.2008 - 02.06.2010