AAE Slovensko, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAE Slovensko, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAE Slovensko, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AAE Ahaus - Alstätter Eisenbahn Cargo AG

Vzťah AAE Slovensko, s.r.o. ku AAE Ahaus - Alstätter Eisenbahn Cargo AG
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.12.1999 - 31.05.2013

JUDr. Milan Banas

Vzťah JUDr. Milan Banas ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   01.12.1999 - 29.04.2001

Markus Basler

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2010
Vzťahy Markus Basler ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   02.05.2007 - 28.06.2010
   Člen dozorného orgánu   02.05.2007 - 16.06.2010

Markus Basler

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.11.2015
Vzťah Markus Basler ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   28.12.2011 - 31.05.2013

René Ebner

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2013
Vzťah René Ebner ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   30.04.2010 - 31.05.2013

Ing. Ivan Heczko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.2012
Vzťahy Ing. Ivan Heczko ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   09.11.2000 - 28.12.2011
   Konateľ   09.11.2000 - 17.01.2012

Ing. Ivan Heczko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2003
Vzťah Ing. Ivan Heczko ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   30.04.2001 - 05.02.2003

Dr. Eckart Peter Lehmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.05.2007
Vzťahy Dr. Eckart Peter Lehmann ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.05.2004 - 02.05.2007
   Člen dozorného orgánu   11.05.2004 - 10.05.2007

Ong. Vlastislav Navrátil

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2009
Vzťahy Ong. Vlastislav Navrátil ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   02.05.2007 - 20.05.2009
   Člen dozorného orgánu   02.05.2007 - 02.06.2009

Ing. Jan Pešek

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.05.2007
Vzťahy Ing. Jan Pešek ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2001 - 26.02.2004
   Člen dozorného orgánu   26.02.2001 - 24.05.2004
   Člen dozorného orgánu   30.04.2001 - 05.02.2003
   Člen dozorného orgánu   11.05.2004 - 02.05.2007
   Člen dozorného orgánu   11.05.2004 - 10.05.2007

Dr. Eckart Peter Lehmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.05.2004
Vzťahy Dr. Eckart Peter Lehmann ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2001 - 26.02.2004
   Člen dozorného orgánu   26.02.2001 - 24.05.2004
   Člen dozorného orgánu   30.04.2001 - 05.02.2003

Mark Damian Stevenson

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2010
Vzťahy Mark Damian Stevenson ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   02.05.2007 - 28.06.2010
   Člen dozorného orgánu   02.05.2007 - 16.06.2010

Mark Damian Stevenson

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.05.2007
Vzťahy Mark Damian Stevenson ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2001 - 26.02.2004
   Člen dozorného orgánu   26.02.2001 - 24.05.2004
   Člen dozorného orgánu   30.04.2001 - 05.02.2003
   Člen dozorného orgánu   11.05.2004 - 02.05.2007
   Člen dozorného orgánu   11.05.2004 - 10.05.2007

Kirsten Trost

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2010
Vzťahy Kirsten Trost ku AAE Slovensko, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   20.05.2009 - 16.06.2010
   Člen dozorného orgánu   20.05.2009 - 28.06.2010