PLUS ART, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PLUS ART, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PLUS ART, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ivana Čanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.2010
Vzťahy Ing. Ivana Čanová ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 22.12.2009
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 16.02.2010
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 22.04.2003

Ing. Ivana Čanová

Vzťahy Ing. Ivana Čanová ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 09.09.2016

PhDr. Mária Gáliková

Vzťah PhDr. Mária Gáliková ku PLUS ART, a.s.
   Predstaventvo   01.08.2016 - stále trvá

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 09.09.2016

PhDr. Zora Hloušková

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.11.2012
Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 22.12.2009
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 16.02.2010
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 22.04.2003

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.08.2016 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku PLUS ART, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   10.09.2016 - stále trvá

Zora Kmotríková

Vzťahy Zora Kmotríková ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 22.12.2009
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 16.02.2010

Zora Kmotríková

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2016
Vzťahy Zora Kmotríková ku PLUS ART, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 26.03.2015
   Člen dozorného orgánu   04.11.1999 - 22.04.2003
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 09.09.2016

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku PLUS ART, a.s.
   Predstaventvo   04.11.1999 - stále trvá
   Predstaventvo   04.11.1999 - 16.02.2010
   Predstaventvo   04.11.1999 - 22.04.2003
   Predstaventvo   22.12.2009 - 09.09.2016

Mária Kuljačková

Vzťahy Mária Kuljačková ku PLUS ART, a.s.
   Predstaventvo   04.11.1999 - 09.09.2016
   Predstaventvo   04.11.1999 - 16.02.2010
   Predstaventvo   22.12.2009 - 01.08.2016
   Predstaventvo   04.11.1999 - 22.04.2003

Vadimír Weiss

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.04.2003
Vzťah Vadimír Weiss ku PLUS ART, a.s.
   Predstaventvo   04.11.1999 - 22.04.2003

Vladimír Weiss

Vzťahy Vladimír Weiss ku PLUS ART, a.s.
   Predstaventvo   04.11.1999 - stále trvá
   Predstaventvo   04.11.1999 - 16.02.2010
   Predstaventvo   22.12.2009 - 09.09.2016