Spoločnosť pre podporu investícií, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Spoločnosť pre podporu investícií, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Spoločnosť pre podporu investícií, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Marek Benedik

Vzťah Mgr. Marek Benedik ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.09.1999 - 13.12.1999

Mgr. Diana Bieliková

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.2009
Vzťah Mgr. Diana Bieliková ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.09.1999 - 13.12.1999

Ing. Branislav Bomba

Vzťah Ing. Branislav Bomba ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.12.1999 - 09.05.2000

Rudolf Čižik

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2005
Vzťah Rudolf Čižik ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   20.08.2004 - 31.01.2005

Rudolf Čížik

Vzťahy Rudolf Čížik ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   10.05.2000 - 07.09.2004
   Predstaventvo   20.08.2004 - stále trvá
   Predstaventvo   20.08.2004 - 08.09.2004

Ing. Radoslav Daniš

Vzťah Ing. Radoslav Daniš ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   28.02.2007 - stále trvá

Ing. Roman Detko

Vzťahy Ing. Roman Detko ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 18.06.2007
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 28.02.2007

Mgr. Martin Gúčik

Vzťah Mgr. Martin Gúčik ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   28.09.1999 - 13.12.1999

Erika Hanuliaková

Vzťah Erika Hanuliaková ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   28.09.1999 - 13.12.1999

Ing. Ondrej Hrnčiřík

Vzťahy Ing. Ondrej Hrnčiřík ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   10.05.2000 - 07.09.2004
   Predstaventvo   20.08.2004 - 08.09.2004

Beata Jankovičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2016
Vzťahy Beata Jankovičová ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2000 - 07.09.2004
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 08.09.2004

Ing. Ľubomír Janoška

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2001
Vzťah Ing. Ľubomír Janoška ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   19.01.2001 - 31.05.2001

Zuzana Kálnokiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.2005
Vzťah Zuzana Kálnokiová ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   28.09.1999 - 13.12.1999

Ing. Andrej Kasana

Vzťahy Ing. Andrej Kasana ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   20.08.2004 - 28.02.2007
   Predstaventvo   20.08.2004 - 18.06.2007

Ing. Andrej Kasna

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2005
Vzťah Ing. Andrej Kasna ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   20.08.2004 - 31.01.2005

Ing. Miroslav Kňažík

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.09.2004
Vzťahy Ing. Miroslav Kňažík ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2000 - 07.09.2004
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 08.09.2004

Ing. Mikuláš Kolesár

Vzťah Ing. Mikuláš Kolesár ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - stále trvá

Ing. Miroslav Koseček

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.06.2003
Vzťah Ing. Miroslav Koseček ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   14.12.1999 - 18.01.2001

Eva Mišíková

Vzťahy Eva Mišíková ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 28.02.2007
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 18.06.2007
   Predstaventvo   28.02.2007 - stále trvá

Elena Nedvědová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2014
Vzťah Elena Nedvědová ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.09.1999 - 13.12.1999

Ing. Martin Šebeň

Vzťah Ing. Martin Šebeň ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.12.1999 - 09.05.2000

Ing. Roman Skušek

Vzťahy Ing. Roman Skušek ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   20.08.2004 - 28.02.2007
   Predstaventvo   20.08.2004 - 18.06.2007

Ing. Marian Staník

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2014
Vzťah Ing. Marian Staník ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   14.12.1999 - 18.01.2001

Veronika Tahotná

Vzťah Veronika Tahotná ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2007 - stále trvá

PhDr. Daniela Topoľská

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2006
Vzťahy PhDr. Daniela Topoľská ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.12.1999 - 07.09.2004
   Člen dozorného orgánu   20.08.2004 - 08.09.2004

Ing. Pavel Václav

Vzťah Ing. Pavel Václav ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2007 - stále trvá

Ing. Roman Václav

Vzťahy Ing. Roman Václav ku Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.
   Predstaventvo   14.12.1999 - 07.09.2004
   Predstaventvo   20.08.2004 - 08.09.2004