LEASING CENTRUM, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LEASING CENTRUM, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LEASING CENTRUM, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Beata Benčúriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.2004
Vzťahy Beata Benčúriková ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1999 - 29.04.2004
   Člen dozorného orgánu   29.05.2000 - 19.10.2004

Mgr. Marek Benedik

Vzťah Mgr. Marek Benedik ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 28.05.2000

Mgr. Diana Bieliková

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.2009
Vzťah Mgr. Diana Bieliková ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 28.05.2000

Peter Blaha

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2002
Vzťah Peter Blaha ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   29.05.2000 - 09.06.2002

Rudolf Čížik

Vzťahy Rudolf Čížik ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   21.01.2002 - stále trvá
   Predstaventvo   21.01.2002 - 19.10.2004

Ing. Roman Detko

Vzťah Ing. Roman Detko ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   29.04.2004 - stále trvá

Mgr. Martin Gúčik

Vzťah Mgr. Martin Gúčik ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   06.10.1999 - 28.05.2000

Erika Hanuliaková

Vzťah Erika Hanuliaková ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   06.10.1999 - 28.05.2000

Ing. Ondrej Hrnčiřík

Vzťahy Ing. Ondrej Hrnčiřík ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.01.2002 - 29.04.2004
   Člen dozorného orgánu   21.01.2002 - 19.10.2004

Zuzana Kálnokiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.2005
Vzťah Zuzana Kálnokiová ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   06.10.1999 - 28.05.2000

Eva Mišíková

Vzťah Eva Mišíková ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.2004 - stále trvá

Elena Nedvědová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2014
Vzťah Elena Nedvědová ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 28.05.2000

Radovan Pokorný

Vzťah Radovan Pokorný ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.2004 - stále trvá

Robert Rakoczi

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2002
Vzťah Robert Rakoczi ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.05.2000 - 09.06.2002

Milan Škultéty

Vzťah Milan Škultéty ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.05.2000 - stále trvá

Ing. Roman Skušek

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.02.2007
Vzťahy Ing. Roman Skušek ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   07.12.1999 - 29.04.2004
   Predstaventvo   29.05.2000 - 19.10.2004

Ing. Roman Skušek

Vzťah Ing. Roman Skušek ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   29.04.2004 - stále trvá

Peter Vaško

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.2004
Vzťahy Peter Vaško ku LEASING CENTRUM, a.s.
   Predstaventvo   07.12.1999 - 29.04.2004
   Predstaventvo   29.05.2000 - 19.10.2004