abakis s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abakis s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abakis s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ladislav Farka

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.10.2008
Vzťah Ladislav Farka ku abakis s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.12.2007 - 20.10.2008

Ing. Peter Šrútek

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.2008
Vzťahy Ing. Peter Šrútek ku abakis s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.08.1999 - 21.10.2004
   Konateľ   03.08.1999 - 04.12.2007

Ing. Peter Šrútek

Vzťahy Ing. Peter Šrútek ku abakis s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.10.2004 - stále trvá
   Konateľ   03.08.1999 - stále trvá

Ladislav Šutý

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.08.2010
Vzťahy Ladislav Šutý ku abakis s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.12.2007 - 20.10.2008
   Konateľ   18.10.2007 - 01.10.2008
   Konateľ   18.10.2007 - 20.10.2008

Ing. Jarmila Tvrdá

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.01.2008
Vzťahy Ing. Jarmila Tvrdá ku abakis s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.08.1999 - 21.10.2004
   Konateľ   03.08.1999 - 21.10.2004
   Konateľ   06.10.2004 - 22.10.2004