ABC TERM, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC TERM, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC TERM, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Peter Boroš

Vzťahy Ing. Peter Boroš ku ABC TERM, spol. s r.o.
   Konateľ   01.06.1999 - 21.06.2017
   Konateľ   01.06.1999 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.07.2004 - stále trvá

Ing. Peter Boroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2004
Vzťahy Ing. Peter Boroš ku ABC TERM, spol. s r.o.
   Konateľ   01.06.1999 - 30.06.2004
   Konateľ   01.06.1999 - 09.10.2002
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.1999 - 30.06.2004

Ing. Peter Botlo

Vzťahy Ing. Peter Botlo ku ABC TERM, spol. s r.o.
   Konateľ   20.11.2008 - 21.06.2017
   Konateľ   20.11.2008 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.08.2007 - stále trvá