ŽELIZ s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ŽELIZ s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ŽELIZ s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Doc.Ing. Štefan Gavorník, , CSc.

Vzťah Doc.Ing. Štefan Gavorník, , CSc. ku ŽELIZ s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.10.2002 - 30.08.2006

J&T Finance Group ,a.s.

IČO:  31 391 087
Adresa:  Lamačská 3, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ŽELIZ s.r.o. ku J&T Finance Group ,a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.1999 - 27.10.1999

Mgr. Peter Kubík

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2004
Vzťahy Mgr. Peter Kubík ku ŽELIZ s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.02.1999 - 22.07.1999
   Konateľ   17.02.1999 - 22.07.1999

M.K.Agroholding, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.06.2011
IČO:  36 538 612
Adresa:  Malá ul. 442, Chotín, 94631, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah ŽELIZ s.r.o. ku M.K.Agroholding, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.08.2001 - 18.02.2003

Dr. Ondrej Majoroš, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.10.1999
Vzťah Dr. Ondrej Majoroš, , CSc. ku ŽELIZ s.r.o.
   Konateľ   23.07.1999 - 27.10.1999

Mgr. Miroslav Ondrej

Vzťah Mgr. Miroslav Ondrej ku ŽELIZ s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.02.1999 - 22.07.1999

PRAN, a.s.

Vzťah ŽELIZ s.r.o. ku PRAN, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.08.2006 - 04.12.2006

Ing. Jozef Schramm

Vzťah Ing. Jozef Schramm ku ŽELIZ s.r.o.
   Konateľ   23.07.1999 - 21.10.2002

Ing. Katarína Svobodová

Vzťahy Ing. Katarína Svobodová ku ŽELIZ s.r.o.
   Konateľ   28.10.1999 - 04.12.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.10.1999 - 30.08.2006