KADL, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KADL, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KADL, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Anton Bardon

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2013
Vzťahy Anton Bardon ku KADL, s.r.o.
   Konateľ   18.12.1998 - 08.11.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.1998 - 08.11.2000

Daniel Horváth

Vzťahy Daniel Horváth ku KADL, s.r.o.
   Konateľ   10.10.2003 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2004 - stále trvá

Štefan Kadlecaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2010
Vzťahy Štefan Kadlecaj ku KADL, s.r.o.
   Konateľ   09.11.2000 - 27.05.2004
   Konateľ   10.10.2003 - 28.05.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.2000 - 27.05.2004