ABC Financ spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Financ spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Financ spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Martin Bartošík

Vzťahy Martin Bartošík ku ABC Financ spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.10.1998 - 23.05.1999
   Konateľ   19.10.1998 - 23.05.1999

Marek Dubravík

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.01.2004
Vzťah Marek Dubravík ku ABC Financ spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.10.1998 - 23.05.1999

Igor Lazarčík

Vzťahy Igor Lazarčík ku ABC Financ spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.05.1999 - 28.12.2010
   Konateľ   03.05.1999 - 28.12.2010
   Konateľ   24.05.1999 - 21.02.2006