ABC KREDIT, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC KREDIT, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC KREDIT, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ANTARIO spol. s r. o.

Vzťah ABC KREDIT, a.s. ku ANTARIO spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2007 - stále trvá

Rozália Iványiová

Vzťah Rozália Iványiová ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.2001 - stále trvá

Ing. Ján Jurga

Vzťah Ing. Ján Jurga ku ABC KREDIT, a.s.
   Predstaventvo   19.10.1998 - 15.09.1999

Mgr. Peter Kovačič

Vzťah Mgr. Peter Kovačič ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.10.1998 - 15.09.1999

Ing. Viera Lisá

Vzťah Ing. Viera Lisá ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.04.2006 - stále trvá

Ing. Viera Lisá

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.04.2006
Vzťah Ing. Viera Lisá ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.2001 - 03.04.2006

Ing. Michal Lisý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2006
Vzťah Ing. Michal Lisý ku ABC KREDIT, a.s.
   Predstaventvo   19.10.1998 - 15.09.1999

Ing. Michal Lisý

Vzťah Ing. Michal Lisý ku ABC KREDIT, a.s.
   Predstaventvo   16.09.1999 - stále trvá

MAROLUS, s.r.o.

Vzťah ABC KREDIT, a.s. ku MAROLUS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.07.2001 - 19.07.2004

Ing. Rastislav Noskovič

Vzťahy Ing. Rastislav Noskovič ku ABC KREDIT, a.s.
   Predstaventvo   19.10.1998 - 22.10.2007
   Predstaventvo   18.10.2007 - 23.10.2007

Monika Noskovičová

Vzťah Monika Noskovičová ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.10.2007 - stále trvá

Ing. Lucia Noskovičová

Vzťahy Ing. Lucia Noskovičová ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.04.2006 - 22.10.2007
   Predstaventvo   18.10.2007 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   18.10.2007 - 23.10.2007

Ing. Lucia Noskovičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.04.2006
Vzťah Ing. Lucia Noskovičová ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.2001 - 03.04.2006

JUDr. Angela Noskovičová

Vzťah JUDr. Angela Noskovičová ku ABC KREDIT, a.s.
   Predstaventvo   10.01.2001 - stále trvá

Ing. Igor Pinkava

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2008
Vzťah Ing. Igor Pinkava ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.10.1998 - 15.09.1999

Vladimír Poór

Vzťah Vladimír Poór ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.09.1999 - 09.01.2001

Marta Rovenská

Vzťah Marta Rovenská ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.10.1998 - 09.01.2001

Mgr. Marta Schmidtová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.01.2001
Vzťah Mgr. Marta Schmidtová ku ABC KREDIT, a.s.
   Predstaventvo   16.09.1999 - 09.01.2001

SPORT a MEDIA, s.r.o.

IČO:  34 143 769
Adresa:  223, Viničné, 90023, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah ABC KREDIT, a.s. ku SPORT a MEDIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1998 - 09.06.1999

JUDr. Rudolf Trella

Vzťah JUDr. Rudolf Trella ku ABC KREDIT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.09.1999 - 09.01.2001

ZANGRA, s.r.o.

IČO:  35 778 415
Adresa:  Hlavná 223, Viničné, 90023, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah ABC KREDIT, a.s. ku ZANGRA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.01.2001 - 07.12.2003