MFK PETRŽALKA a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MFK PETRŽALKA a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MFK PETRŽALKA a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 04.06.2007
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - stále trvá

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 27.05.2003
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 02.11.2003

Dušan Huňady

Vzťah Dušan Huňady ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   10.07.2008 - stále trvá

Petr Kašpar

Vzťah Petr Kašpar ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   10.07.2008 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   03.09.1998 - 08.12.2008
   Predstaventvo   31.05.2007 - 10.07.2008
   Predstaventvo   03.09.1998 - 04.06.2007

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   03.09.1998 - 27.05.2003
   Predstaventvo   03.09.1998 - 11.12.2006

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 04.06.2007
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 27.05.2003

Viera Olijášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2007
Vzťahy Viera Olijášová ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 04.06.2007
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 30.05.2007
   Člen dozorného orgánu   03.09.1998 - 27.05.2003

Ing. Viera Olijášová

Vzťah Ing. Viera Olijášová ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - stále trvá

Robert Rudinský

Vzťah Robert Rudinský ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   10.07.2008 - stále trvá

Ružinovská poliklinika, a.s.

Vzťah MFK PETRŽALKA a. s. ku Ružinovská poliklinika, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   23.06.2006 - 04.09.2008

STOFAMOCO ADVISORS LIMITED

Vzťah MFK PETRŽALKA a. s. ku STOFAMOCO ADVISORS LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   09.12.2008 - stále trvá

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   03.09.1998 - 11.12.2006
   Predstaventvo   03.09.1998 - 27.05.2003

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2007
Vzťahy Darina Töröková ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   03.09.1998 - 30.05.2007
   Predstaventvo   03.09.1998 - 04.06.2007

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   31.05.2007 - 10.07.2008
   Predstaventvo   31.05.2007 - 08.12.2008

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Vzťah MFK PETRŽALKA a. s. ku ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV
   Zakladateľ   04.05.2009 - stále trvá

Vladimír Weiss

Vzťahy Vladimír Weiss ku MFK PETRŽALKA a. s.
   Predstaventvo   03.09.1998 - 02.11.2003
   Predstaventvo   03.09.1998 - 27.05.2003
   Predstaventvo   03.09.1998 - 10.07.2008
   Predstaventvo   03.09.1998 - 04.06.2007
   Predstaventvo   31.05.2007 - 08.12.2008