ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Doc.MUDr. Miroslav Borovský,, , CSc.,

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2013
Vzťah Doc.MUDr. Miroslav Borovský,, , CSc., ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.07.2000 - 13.11.2013

MUDr. Peter Grosch

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2013
Vzťahy MUDr. Peter Grosch ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.1998 - 26.07.2000
   Člen dozorného orgánu   27.07.2000 - 13.11.2013

Ing. Ján Kaiser

Vzťahy Ing. Ján Kaiser ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.07.2000 - 13.11.2013
   Konateľ   27.07.2000 - 13.11.2013

Nadácia VITA MEDICA v likvidácii

Vzťah ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o. ku Nadácia VITA MEDICA v likvidácii
   Zakladateľ   22.11.1999 - stále trvá

Doc.MUDr. Juraj Payer,, , CSc.,

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2013
Vzťah Doc.MUDr. Juraj Payer,, , CSc., ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.07.2000 - 13.11.2013

MUDr. Dobroslav Šiška

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2013
Vzťahy MUDr. Dobroslav Šiška ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.1998 - 26.07.2000
   Člen dozorného orgánu   27.07.2000 - 13.11.2013
   Konateľ   22.06.1998 - 13.09.1999

Prof.MUDr. Miron Šramka

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2013
Vzťahy Prof.MUDr. Miron Šramka ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.1998 - 13.09.1999
   Konateľ   22.06.1998 - 13.11.2013

Prof.MUDr. Miron Šramka, , DrSc.

Vzťah Prof.MUDr. Miron Šramka, , DrSc. ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.1999 - 13.11.2013

Zuzana Ulrichová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2013
Vzťahy Zuzana Ulrichová ku ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.1998 - 26.07.2000
   Člen dozorného orgánu   27.07.2000 - 13.11.2013

WHITELEAF INVESTMENTS LIMITED zast.Šarka Doležalová r.č. XXXXXX/XXXX Sokolovská 43 Praha

IČO:  neznáme
Adresa:  Kensington High Street, 7-11, London, Veľká Británia
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABBA MEDICA SLOVACA s.r.o. ku WHITELEAF INVESTMENTS LIMITED zast.Šarka Doležalová r.č. XXXXXX/XXXX Sokolovská 43 Praha
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.1999 - 13.11.2013