DOWINA REAL, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DOWINA REAL, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DOWINA REAL, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Silvia Havránková

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2004
Vzťahy Ing. Silvia Havránková ku DOWINA REAL, s.r.o.
   Konateľ   04.06.1998 - 01.02.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.06.1998 - 09.11.1999

Ing. Silvia Havranková

Vzťahy Ing. Silvia Havranková ku DOWINA REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.1999 - stále trvá
   Konateľ   04.08.1998 - stále trvá

Gabriela Kluková

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.1999
Vzťahy Gabriela Kluková ku DOWINA REAL, s.r.o.
   Konateľ   04.06.1998 - 30.09.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.06.1998 - 09.11.1999

RNDr. Ivan Kučera

Vzťah RNDr. Ivan Kučera ku DOWINA REAL, s.r.o.
   Konateľ   07.10.2003 - stále trvá