AMI Slovakia, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AMI Slovakia, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AMI Slovakia, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGROMA s.r.o.

IČO:  35 766 786
Adresa:  Petroveská 1402/23, Gbely, 90845, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku AGROMA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.2001 - 17.12.2001

BMC international, a.s.

IČO:  47 258 861
Adresa:  Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku BMC international, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - stále trvá

Euro Artmedia s. r. o.

IČO:  17 320 089
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2010 - stále trvá

EURO RSCG ARTMEDIA spol.s.r.o.

IČO:  17 320 089
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku EURO RSCG ARTMEDIA spol.s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - 04.01.2010

GRAFOBAL, akciová spoločnosť

IČO:  31 411 592
Adresa:  Mazúrova 2, Skalica, 90901, Slovenská republika
Okolie:  69 subjektov
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku GRAFOBAL, akciová spoločnosť
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.1998 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.1998 - 21.04.2003
   Konateľ   27.05.1998 - 04.01.2010

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - 18.12.2006

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.12.2006 - stále trvá

MEDIA TRADE spol.s.r.o.

IČO:  31 333 150
Adresa:  Krížna 28, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku MEDIA TRADE spol.s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - stále trvá

SLOV COUPON, a.s.

IČO:  30 842 000
Adresa:  Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  31 subjektov
Vzťah AMI Slovakia, spol. s r.o. ku SLOV COUPON, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.1998 - stále trvá

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.1998 - 21.04.2003
   Konateľ   27.05.1998 - 18.12.2006

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.1998 - stále trvá