CPS ELEKTRO SR, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CPS ELEKTRO SR, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CPS ELEKTRO SR, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavel Bělocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.2005
Vzťah Ing. Pavel Bělocký ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1998 - 07.08.2002

Bohuslav Dichtl

Vzťah Bohuslav Dichtl ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2005 - stále trvá

Bohuslav Dichtl

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2005
Vzťahy Bohuslav Dichtl ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   24.05.2002 - 20.07.2005
   Predstaventvo   24.05.2002 - 19.04.2005

Ing. Vladimír Dvořák

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.09.2000
Vzťah Ing. Vladimír Dvořák ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1998 - 05.07.2000

Mgr. Stanislav Gorčica

Vzťahy Mgr. Stanislav Gorčica ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2002 - 20.07.2005
   Člen dozorného orgánu   23.05.2002 - stále trvá

David Gorčica

Vzťah David Gorčica ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2006 - stále trvá

Liběna Housková

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2005
Vzťahy Liběna Housková ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   24.05.2002 - 20.07.2005
   Predstaventvo   24.05.2002 - 19.04.2005

Ing. Petr Hybrant

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.01.2006
Vzťah Ing. Petr Hybrant ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.1998 - 07.08.2002

Ing. Igor Ivičič

Vzťahy Ing. Igor Ivičič ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   19.04.2005 - 23.10.2006
   Predstaventvo   19.04.2005 - 01.06.2006

Ivana Kulhavá

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.08.2002
Vzťah Ivana Kulhavá ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.1998 - 07.08.2002

Ladislav Marek

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.03.2013
Vzťah Ladislav Marek ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.1998 - 07.08.2002

Tomáš Novák

Vzťah Tomáš Novák ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   19.04.2005 - stále trvá

Ing. Ladislav Štefanovič

Vzťahy Ing. Ladislav Štefanovič ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   24.05.2002 - stále trvá
   Predstaventvo   19.04.2005 - 23.10.2006
   Predstaventvo   24.05.2002 - 20.07.2005

Kornélia Štefanovičová

Vzťahy Kornélia Štefanovičová ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2002 - 20.07.2005
   Člen dozorného orgánu   23.05.2002 - 19.04.2005

Mgr. Ľubomír Straka

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2005
Vzťahy Mgr. Ľubomír Straka ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2002 - 19.04.2005
   Člen dozorného orgánu   23.05.2002 - 20.07.2005

Ing. Adolf Středa

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.08.2002
Vzťah Ing. Adolf Středa ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   06.07.2000 - 07.08.2002

Petr Vladyka

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.06.2003
Vzťah Petr Vladyka ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1998 - 07.08.2002

Ing. Petr Vlček

Vzťah Ing. Petr Vlček ku CPS ELEKTRO SR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2005 - stále trvá