SPECTRUM ART s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SPECTRUM ART s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SPECTRUM ART s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Andrea Babčanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2004
Vzťah JUDr. Andrea Babčanová ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Konateľ   28.01.2001 - 21.01.2004

Mgr. Renata Balheim

Vzťahy Mgr. Renata Balheim ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Konateľ   24.11.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2011 - stále trvá

Mgr. Renáta Balheimová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2006
Vzťahy Mgr. Renáta Balheimová ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Konateľ   28.01.2001 - 21.01.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.01.2001 - 09.10.2006

Gabriel Herceg

Vzťah Gabriel Herceg ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.01.2004 - 09.10.2006

JUDr. Dušan Kollár

Vzťah JUDr. Dušan Kollár ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Prokurista   22.01.2004 - stále trvá

Ing. Dagmar Krištofičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2001
Vzťah Ing. Dagmar Krištofičová ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Konateľ   16.09.1997 - 27.01.2001

Národná asociácia galérií, múzeí a starožitníkov

Vzťah SPECTRUM ART s.r.o. ku Národná asociácia galérií, múzeí a starožitníkov
   Zakladateľ   04.08.2008 - stále trvá

Národná asociácia galérií,muzeí a starožitníkov

Vzťah SPECTRUM ART s.r.o. ku Národná asociácia galérií,muzeí a starožitníkov
   Zakladateľ   06.12.2005 - stále trvá

SCHUBERT & partners, k.s.,

IČO:  34 117 709
Adresa:  Školská 7, Tlmače, 93521, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah SPECTRUM ART s.r.o. ku SCHUBERT & partners, k.s.,
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.09.1997 - 27.01.2001

SPECTRUM SK, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Palackého 1, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah SPECTRUM ART s.r.o. ku SPECTRUM SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.2006 - 20.12.2011

Zuzana Stančeková

Vzťahy Zuzana Stančeková ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Konateľ   14.05.2003 - 15.06.2006
   Konateľ   14.05.2003 - 09.10.2006

Dušan Tvrdoň

Vzťahy Dušan Tvrdoň ku SPECTRUM ART s.r.o.
   Konateľ   16.06.2006 - 20.12.2011
   Konateľ   16.06.2006 - 24.11.2011