KK - INVEST, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK - INVEST, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK - INVEST, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ondrej Kadák

Vzťahy Ing. Ondrej Kadák ku KK - INVEST, s.r.o.
   Konateľ   22.12.2009 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.01.2010 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku KK - INVEST, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.05.2005 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku KK - INVEST, s.r.o.
   Konateľ   23.06.1997 - 06.11.2003
   Konateľ   23.06.1997 - 16.05.2005
   Konateľ   23.06.1997 - 07.04.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.1997 - 16.05.2005

Ing. Ivan Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2007
Vzťahy Ing. Ivan Kováčik ku KK - INVEST, s.r.o.
   Konateľ   23.06.1997 - 06.11.2003
   Konateľ   23.06.1997 - 07.04.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.1997 - 16.05.2005
   Konateľ   23.06.1997 - 16.05.2005

Ing. Igor Ormandy

Vzťahy Ing. Igor Ormandy ku KK - INVEST, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.05.2005 - 15.01.2010
   Konateľ   07.04.2005 - 15.01.2010
   Konateľ   07.04.2005 - 02.06.2005
   Konateľ   07.04.2005 - 22.12.2009