ALFA Invest, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ALFA Invest, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ALFA Invest, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku ALFA Invest, spol. s r.o.
   Konateľ   03.12.1997 - 04.03.1998

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s r.o.

  Spoločnosť zanikla 17.07.2000
IČO:  00 684 996
Adresa:  Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah ALFA Invest, spol. s r.o. ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.11.1997 - 04.03.1998

JUDr. Michal Molek

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.07.2004
Vzťahy JUDr. Michal Molek ku ALFA Invest, spol. s r.o.
   Konateľ   26.06.1997 - 02.12.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.1997 - 02.12.1997

Pavol Pavlík

Vzťahy Pavol Pavlík ku ALFA Invest, spol. s r.o.
   Konateľ   03.12.1997 - 04.03.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.1997 - 04.03.1998

SLOV COUPON, a.s. Bratislava

IČO:  30 842 000
Adresa:  Pekná cesta 6, Bratislava, 83404, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ALFA Invest, spol. s r.o. ku SLOV COUPON, a.s. Bratislava
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.12.1997 - 04.03.1998